Ondanks berichten over bewuster vleesgebruik, blijkt uit EU-cijfers dat Europeanen in 2014 per hoofd van de bevolking 2 kilo meer vlees aten dan in 2013.

De gemiddelde Europeaan eet dus blijkbaar meer vlees als het hem te koop wordt aangeboden tegen lage prijzen, concludeert vandaag dan ook vilt.be naar naar aanleiding van de cijfers.

De Europese Commissie (EC) denkt dat een ruime beschikbaarheid van vlees en, daarmee samenhangend, een lage prijs nog altijd de belangrijkste driver is voor vleesconsumptie op de interne markt.

Varkensvlees blijft met voorsprong de meest geliefde vleessoort, gevolgd door kip. Pas daarna komt het duurdere rundvlees. Op afstand volgen schaap en geit.

vleesconsumptie EU

EC ondergraaft verwachting beleidsmakers
De ontdekking van de EC ondergraaft dat verwachting dat de vleesconsumptie in Westerse landen afneemt omdat ons consumptiepatroon zou veranderen. Beleidsmakers gaan ervan uit dat zeker in Europa het vleesverbruik zal dalen omdat consumenten bij hun maaltijdkeuze meer en meer belang gaan hechten aan gezondheid, milieu, dierenwelzijn, klimaat en voedselverspilling. Dat zou wat ruimte maken voor de groeiende vraag naar vlees in andere delen van de wereld.

De daling van de vleesconsumptie in 2013 was het gevolg van een kleiner aanbod, maar niet van een afnemende vraag
Aanbod stuurt vraag
Die veronderstelling is volgens de EC niet juist. Ruime beschikbaarheid en lage prijzen bepalen de consumptie van vlees. De daling van de vleesconsumptie in 2013 was het gevolg van een kleiner aanbod, maar niet van een afnemende vraag. De varkens- en rundvleesproductie namen in dat jaar af, zonder dat die werden gecompenseerd door een stijgende productie van vleeskippen, het goedkoopste vlees in de markt. Inmiddels heeft die compensatie wel plaatsgevonden en is de vleesconsumptie weer toegenomen. “Zodra het aanbod toeneemt, zoals in 2014, ondersteunt dat de binnenlandse vleesconsumptie”, zegt de EC.

EC: mogelijk weer op weg naar consumptierecord van 2007
Aangezien boeren dit en volgend jaar nog meer vlees voor de eigen markt zullen produceren dan in 2014, verwacht Europa dat in 2015 de vleesconsumptie weer verder zal stijgen. De EC acht het niet uitgesloten dat die het recordniveau van 2007 zal kunnen evenaren.

Fotocredits: 'Pink, the other white meat', Robert Couse-Baker
Dit artikel afdrukken