Merkproducten met een identieke verpakking zijn overal binnen de Europese Unie van dezelfde kwaliteit en samenstelling. Dat concludeert het Joint Research Centre (JRC), de onderzoeksinstantie van de Europese Commissie.

In 2017 ontstond onrust over mogelijke voedseldiscriminatie. Consumenten uit een aantal Oost-Europese landen klaagden over schijnbaar identieke merkproducten, die in de armere EU-landen lager van kwaliteit zouden zijn. Een Hollandse Lion's reep zou beter zijn dan een tweederangs Hongaarse of Roemeense. 'Dual quality' ging het verschijnsel in de pers en het parlement heten.

De EU nam de zaak serieus genoeg om alvast strenge straffen in het vooruitzicht te stellen en stelde een officieel onderzoek in.

Gisteren kwam het JRC met zijn rapport naar buiten. Onderzoekers namen bijna 1.400 voedselproducten uit 19 EU-landen onder de loep. Uit dit onderzoek bleek dat 9% van de producten die in de hele EU als dezelfde producten werden aangeboden, een andere samenstelling had. Het JRC concludeert "Er is geen sprake van een consistent geografisch patroon […]. Bovendien houdt het verschil in samenstelling van de geteste producten niet noodzakelijk een verschil in productkwaliteit in."

Van voedseldiscriminatie is geen sprake. "Wellicht houden fabrikanten rekening met lokale voorkeuren," oppert Trouw. Voedselfabrikanten zeggen dat al jaren, maar worden niet geloofd.
VILT - Vlaams infocentrum land- en tuinbouw - EU vindt geen geografisch verschil in voedselkwaliteit - VILT
Reageer
  • Deel
Druk af