Het nieuwe budget komt neer op minder geld voor de landbouw in de EU (-€30 miljard op €410 miljard nu) en minder geld naar steun aan arme regio’s in de EU. Meer geld gaat naar onderzoek en innovatie. Tot 2027 wil de EC ruim €114 miljard reserveren voor de wetenschap (64% meer dan nu). De NRC noemt dat voor Nederland, met zijn goed ontwikkelde kenniseconomie "heel goed nieuws". Niettemin vindt premier Rutte het budget "voor Nederland geen acceptabele uitkomst."
Politico kopt 'Commissie wil groter budget voor een kleinere EU'. Rutte wil het omgekeerde
Na het vertrek van Engeland uit de Unie, wil hij liefst minder betalen en een kleiner EU-budget. De EC laat het totaalbudget stijgen en wil dus meer dan alleen een compensatie voor het vertrek van Britten. Politico kopt 'Commissie wil groter budget voor een kleinere EU'. Rutte wil het omgekeerde.

Ook de Nederlandse boeren vinden het voorgestelde budget niet ideaal. Volgens Marc Calon van LTO Nederland is de EU 'meer dan een begroting'. Daarmee bedoelt hij dat Nederlandse boeren zich nauwelijks kortingen kunnen permitteren omdat ze anders te weinig inkomsten hebben om hun kosten te dekken. Ze hebben nog steeds geen dekkende verdienmodellen ontwikkeld, zoals Den Haag dat het liefst zou zien.Het nieuwe totaalbudget voor 7 jaar bedraagt €1.279 miljard, ruim €250 miljard meer voor de totale periode
Adam Fleming van de BBC zet de cijfers van het budget op een rij. De Franse minister van landbouw, Stéphane Travert, vindt de korting ingrijpend, maar wijst die - mogelijk gegeven het al eerder gestarte Franse ketenbeleid voor de landbouw en levensmiddelenindustrie en -handel - niet meteen helemaal af. Hij wil meer geld direct naar het boerenerf. Nederland is daar juist weer tegen en wil op structuurvernieuwing gerichte subsidies.
Het budget voor grensbewaking groeit van €12 miljard naar €33 miljard. De veranderingen worden gefinancierd vanuit een korting op het van oudsher grote landbouwbudget en een verhoging van de bijdrage van de lidstaten. Het huidige jaarbudget bedraagt circa €145 miljard en gold voor een periode van 7 jaar. Het nieuwe totaalbudget voor 7 jaar bedraagt €1.279 miljard, ruim €250 miljard meer voor de totale periode.
Dit artikel afdrukken