Ook moet het makkelijker en vooral goedkoper worden voor bedrijven om aan te tonen dat hun producten aan beide zijden van de Atlantische Oceaan aan wederzijdse technische eisen voldoen. Dat maakte Eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström vrijdag bekend. De lidstaten zullen nu hun goedkeuring moeten geven aan deze aanpak, waarna de onderhandelingen volgende maand al zouden kunnen beginnen.

Soja-deal
Het voornemen om de handelsbarrières te schrappen is het resultaat van de verrassende 'soja-deal' die Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, afgelopen zomer in een direct gesprek met de Amerikaanse president Trump wist te sluiten.

Beide machtsblokken dreigden over en weer importheffingen op te leggen, nadat Trump heffingen had doorgevoerd op staal en aluminium, waarmee hij niet alleen China, maar ook de EU trof.

Transparant
Twee zaken zijn opvallend aan het nu concreet gemaakte voornemen. Ten eerste de transparantie waarmee Malmström opereert: het gevraagde mandaat is zowel aan de lidstaten voorgelegd als publiek gemaakt. Dat past bij de aanpak die de EU onder Juncker voorstaat, aldus Malmström. Die manier van werken moet protesten voorkomen zoals die tijdens de TTIP-deal met de VS. Iedereen kan meekijken.

In de tweede plaats noemde Malmström expliciet het voornemen de tarieven op auto's terug naar nul te brengen. Daarmee maakt de EU een gebaar van goede wil richting de Amerikanen; voor Trump waren de Europese heffingen op Amerikaanse auto's een steen des aanstoots. Verschillende malen dreigde hij hoge tarieven te zullen opleggen aan Europese auto's, een dreigement dat met name de Duitse autoindustrie angst aanjoeg. Mercedes, BMW en VW/Audi/Porsche kunnen nu gerust ademhalen en blijven exporteren naar de VS.

Van vrije toelating van Amerikaanse landbouwproducten in de Europese Unie is geen sprake benadrukt Malmström. Het gaat alleen om industriële producten.

GMO-soja als biobrandstof
Wel importeert de EU, in reactie op de lage prijzen voor Amerikaanse soja, inmiddels het leeuwendeel van zijn soja-behoefte uit de VS. Die importen zullen nog verder stijgen omdat GMO-sojabonen in de VS gekocht zullen worden voor zogeheten 'duurzame' energieopwekking in de EU. De Europese Commissie is een procedure gestart om dat mogelijk te maken. Tegen het gebruik van biobrandstoffen bestaan bezwaren omdat ze een aanslag vormen op de beschikbaarheid van voedingsstoffen die zowel voor de natuur als voor menselijke voeding van belang zijn. In Nederland bestaat op dit moment een discussie over €3,6 miljard subsidie voor het verbranden van bomen als 'duurzame' energiebron.Dit artikel afdrukken