Het Europees Parlement nam maandag een resolutie aan waarmee het de Europese Commissie oproept tot een onmiddellijk verbod op verschillende schadelijke pesticiden. Ook moet er een einde komen aan het ‘ongezien’ verlengen van de toelating van een omstreden groep bestrijdingsmiddelen, waarvan al eerder is vastgesteld dat ze kankerverwekkend of hormoonverstorend kunnen zijn. Dat meldt foodwatch.

Volgens de huidige regelgeving moet elk bestrijdingsmiddel na 10 jaar opnieuw worden beoordeeld om te kijken of de risico’s voor mens, dier en milieu nog acceptabel zijn volgens nieuwe wetenschappelijke inzichten. In de praktijk blijkt uit onderzoek door foodwatch, dat door onderbezetting bij de beoordelingsinstantie EFSA (European Food Safety Authority), driekwart van de ruim 200 omstreden stoffen op herbeoordeling wacht. Dat betekent dat deze stoffen nu een puur procedurele verlenging krijgen.

In de resolutie eist het Europees Parlement dat de automatisch verlengde stoffen onmiddellijk worden verboden en dat de automatische verlenging wordt afgeschaft. De resolutie kwam tot stand op initiatief van de Nederlandse fractie van de Partij voor de Dieren.

Foodwatch - Europees Parlement wil onmiddellijk verbod gevaarlijke pesticiden
  • Deel
Druk af