De positie van de Europese boer in de keten wordt met ingang van 1 januari 2018 versterkt. De landbouwcommissie van het Europees Parlement heeft met een grote meerderheid (39 voor, 5 tegen) ingestemd met een voorstel om het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te verbeteren op een aantal punten. Dat schrijft Boerderij.

De boer krijgt inkomenssteun bij tegenvallende oogstomstandigheden en krijgt de mogelijkheden zich beter te kunnen verenigen om in de juiste verhoudingen met grote afnemers te kunnen onderhandelen. Volgens de Franse Europarlementariër Michel Dantin zullen boeren nog jarenlang steun moeten krijgen, opdat ze een redelijk inkomen kunnen voorzien. “Zonder steun zullen veel boeren het niet overleven”, denkt Dantin. De vraag is uiteraard hoeveel boeren nodig zijn. De andere vraag is of de bescherming voldoende is; naar aanleiding van een recente case rond een witlofkartel, uitte agrarisch econoom Niek Koning zijn twijfels.
Boerderij - EU-parlement regelt versterking boer in keten
Reageer
  • Deel
Druk af