Het Europese Parlement heeft een nieuwe resolutie aangenomen om de belangenvermenging binnen de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) te elimineren. Volgens een rapport van Corporate Europe Observatory (CEO) van vorig jaar is 59% van de EFSA-wetenschappers '(in)direct verbonden aan een bedrijf dat onder toezicht van het EFSA valt', meldt Vilt. De resolutie voorziet in een 'afkoelperiode' van 2 jaar om alle belangenconflicten uit te bannen.

Volgens CEO is de nieuwe resolutie "een cruciale stap voor de Europese voedselveiligheid”. Het Parlement stelt dat de interne hervorming die het EFSA in 2011 zelf doorvoerde niet afdoende was en wil met de resolutie de onafhankelijkheid en neutraliteit van de EFSA verder waarborgen.
Dit artikel afdrukken