Dat laten de Europese Groenen weten in een persbericht. Het voorstel voor een bijzondere commissie kreeg steun van alle fractievoorzitters.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout blijkt tevreden. "In onze strijd tegen glyfosaat kregen we steun van milieubewegingen, miljoenen Europese burgers, wetenschappers en journalisten. Daardoor kwam deze goedkeuringsprocedure van glyfosaat vorig jaar hoog op de politieke agenda te staan”, stelt Eickhout. “Met deze bijzondere commissie willen we nu specifiek het het goedkeuringsproces onderzoeken, dat liep terwijl er grote zorgen waren over de mogelijke schadelijke effecten van glyfosaat.”

Volgens Eickhout was 'de lobby' op het glyfosaatdossier groot. Glyfosaat wordt wijdverbreid toegepast, er gaan miljarden in om terwijl de impact op ecosystemen, biodiversiteit, volksgezondheid en landbouw nog altijd niet helder is. De toelatingsprocedure verliep moeizaam; uiteindelijk ontstond vrijwel onverwacht vorig jaar een meerderheid voor een verlenging van 5 jaar doordat de Duitse - demissionaire - minister ineens vóór stemde. Eickhout vindt het daarom belangrijk om het politieke proces van de goedkeuring te onderzoeken.

De Europese Groenen willen, zo schrijven ze in het persbericht, "in het bijzonder onderzoeken wat de rol was van de Europese agentschappen voor voedselveiligheid (EFSA) en chemische stoffen (ECHA). De onderzoeken van deze organisaties moeten boven elke twijfel verheven zijn en altijd de volksgezondheid en milieu als hoogste prioriteit stellen. “Wij hebben er onze twijfels bij of dat bij de onderzoeken naar glyfosaat is gebeurd”, aldus Eickhout." De commissie zal bestaan uit 30 Europarlementariërs die over 9 maanden zullen rapporteren.

Dat de Duitse stem de doorslag gaf, is om twee redenen opmerkelijk. Ten eerste week Duitsland af van de eerder aangehouden lijn, waarbij het land zich onthield van voor- of tegenstemmen tijdens de op dat moment nog lopende formatie-onderhandelingen. Dat leidde tot een 'tik op de vingers' voor landbouwminister Christian Schmidt. De Duitse steun "strookte niet met het standpunt waarover de regering een akkoord had bereikt", zei Angela Merkel. Deze week werd bekend dat de nieuwe coalitiepartners glyfosaat zo snel mogelijk gaan uitfaseren.

In de tweede plaats wordt de weerstand binnen Duitsland tegen GMO-producten - waarbij het gebruik van glyfosaat standaard is - steeds sterker. Consumenten willen geen glyfosaat en bedrijven spelen daarop in. Zo gebood Aldi zijn producenten al glyfosaat te minderen, zijn 'ohne Gentech' producten in Duitsland populair en werd vandaag bekend dat een tweede Duitse zuivelproducent glyfosaat verbiedt. Na de coöperatie Berchtesgadener Land verbiedt nu ook kaasmaker Goldsteig het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel. "Het Bayerische Bauernverband en ook het Deutsche Bauernverband reageren geërgerd op het verbod", schrijft Boerderij. Boeren vrezen met glyfosaat een beproefd middel kwijt te raken zonder dat er zicht is op een even effectief alternatief.

Begin dit jaar maakte anti-glyfosaat activist en onderzoeker Gilles-Eric Séralini bekend dat dat toxiciteit van glyfosaat volgens zijn jongste onderzoeken moet worden gezien als een effect van de aanvullende stoffen in de zogeheten formules. Glyfosaat lijkt hij als een minder probleem te zijn gaan zien.
Dit artikel afdrukken