Wereldwijd vindt 90% van de gekweekte algen en zeewier zijn weg in voedsel voor mensen. In Europa is dat nog geen 9%. In ons deel van de wereld maken we er voornamelijk biobrandstoffen en veevoer van.

Dat is jammer, want algen en zeewier hebben de voedingsindustrie veel te bieden. Dat bleek recent uit het gedachtenexperiment van Petra Berkhout en Sander van den Burg hier op Foodlog. Gebrek aan kennis over de smaak, oogst, verwerking en kweek van algen en zeewier zijn beperkende factoren.

Smaak
Het Europese project ValgOrize moet daar de komende 3 jaar verandering in te brengen. In dit project gaan 11 partners (en nog 10 observatoren) uit België, Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland onderzoeken hoe zeewier en microalgen duurzaam gekweekt en toegepast kunnen worden in de Europese voedselketen. De nadruk van het hele project ligt op smaak.

Het Belgische Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) coördineert het project. Om te beginnen gaan de deelnemende partners smaakprofielen van algensoorten vaststellen. Er komt een panel dat getraind gaat worden in het onderscheiden van verschillende smaken en geuren in verschillende intensiteiten, schrijft Vilt. Ook gaat onderzocht worden hoe bepaalde algenstoffen (eiwitten, koolhydraten) de kleur, geur, smaak of het mondgevoel van de algen beïnvloeden.

Een aparte onderzoeksstroom is gericht op het vinden van de beste kweekomstandigheden zodat de smaak optimaal wordt. Uiteraard maken ook chemische en bacteriële veiligheid, nutritionele samenstelling, duurzame en kosteneffectieve kweek, oogst, verwerking, transport en opslag deel uit van het project. Natuurlijk wordt verwerking van de algenreststromen uit de voedingsindustrie tot veevoer en andere niet-voedingstoepassingen niet vergeten.

ValgOrize is een onderdeel van Interreg 2 Seas 2014-2020, een samenwerkingprogramma tussen bovengenoemde landen gericht op het ontwikkelen van een duurzaam zeegebied. Het project loopt tot 2022 en krijgt een budget mee van €5,7 miljoen. Het moet uiteindelijk resulteren in een open kennisplatform, twee demoproductiesites voor microalgen en zeewier en een roadmap die de kosten van een verbeterde commerciële algenproductie in kaart brengt.
Dit artikel afdrukken