We worden in opeenvolgende generaties gezonder oud. Lichamelijk functioneren, psychisch welzijn en het geheugen nemen minder af bij het ouder worden. Ziekte en sterfte worden hierdoor steeds meer uitgesteld. De gezondheid van duizenden personen van middelbare leeftijd en van ouderen in dertien Europese landen werd gedurende 35 jaar bestudeerd in het door de Europese Unie gefinancierde HALE-project. In dit onderzoek, gecoördineerd door het RIVM in samenwerking met Wageningen Universiteit, stonden voeding en leefstijl centraal. HALE staat voor "Healthy Ageing: a Longitudinal study in Europe", ofwel "Gezond ouder worden: een langlopende vervolgstudie in Europa". De resultaten tonen aan dat de gevolgen van ouder worden samenhangen met voeding en leefstijl (roken, alcohol, bewegen). Mediterrane voeding, matig alcoholgebruik, niet roken en regelmatig bewegen dragen ieder afzonderlijk en vooral in combinatie bij aan het verlagen van het sterfterisico bij ouderen. Deze resultaten bevestigen uitkomsten van eerdere onderzoeken uitgevoerd bij personen van middelbare leeftijd.

Het onderzoek toont aan dat gezond leven ook op hogere leeftijd een groot effect kan hebben. Een lage bloeddruk en weinig cholesterol in het bloed zijn ook bij ouderen gerelateerd aan een lager risico op sterfte aan hart- en vaatziekten. Blijven bewegen, matig koffiegebruik, getrouwd zijn of samenwonen verkleinen de kans op achteruitgang in het geheugen. Door de lange looptijd van dit onderzoek kan ook geconcludeerd worden dat de huidige epidemie van overgewicht niet iets is van alleen de laatste jaren: het aantal mensen met overgewicht neemt al toe sinds 1960.

bron:RIVM
Dit artikel afdrukken