De Europese Commissie onderzocht bij ruim 28.000 Europese burgers hoe zij denken over het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en welk belang zij hechten aan landbouw in de Europese Unie. Vilt.be presenteert de belangrijkste conclusies uit de Eurobarometer:

- Meer dan 90% onderschrijft de belangrijkste hervormingsmaatregelen van het nieuwe GLB zoals billijkere en gerichtere steun en de zogenaamde vergroening
- Meer dan de helft beschouwt landbouw, in combinatie met plattelandsontwikkeling, als een "zeer belangrijke" uitdaging voor de toekomst
- 64% weet dat de EU in het kader van het GLB steun aan landbouwers verleent. (in 2009 gaf 41% aan bekend te zijn met het GLB in het algemeen). 45% vindt de steun 'adequaat' en 26% te laag - 13% vindt de steun te hoog
- 77% van de Europeanen gelooft dat het GLB voordelen biedt voor alle burgers, en niet alleen voor landbouwers
- 91% vindt het belangrijk om kwetsbare landbouwbedrijven te steunen wanneer zij kampen met problemen door weersomstandigheden, dier- en plantenziekten of economische moeilijkheden
- De meerderheid van de Europeanen is zich ervan bewust dat de landbouwinkomens lager zijn dan die in andere economische sectoren.

Meer dan 80% van de Europeanen steunt de hoofddoelstellingen van het GLB: van voedselzekerheid, evenwichtigere plattelandsontwikkeling tot steun voor jonge landbouwers. 'De steun is nog groter als de belangrijkste elementen van de hervorming worden uitgelicht: 91 procent vindt het een goede zaak financiële steun voor landbouwers te koppelen aan milieuvriendelijke landbouwmethoden en 92 procent is gewonnen voor meer rechtvaardigheid en gerichtheid bij het toekennen van landbouwsteun. Volgens Europees landbouwcommissaris Dacian Ciolos toont dit aan dat de krachtlijnen van het hervormde GLB aansluiten bij de maatschappelijke verwachtingen', schrijft Vilt.
Dit artikel afdrukken