Negen op de tien Europeanen vindt dat het landbouwbeleid Europees moet worden geregeld. Dat cijfer rolt uit de publieksraadpleging CAP: have your say. Die leverde ruim 320.000 reacties op; bijna 60.000 waren individueel in plaats van via collectieve acties via NGO's ingevuld. Na aftrek van de individuele reacties van organisaties gaven ruim 49.000 onafhankelijke individuen hun mening, waarvan ruim 21.000 boeren.

Vilt schrijft dat Eurocommissaris voor Landbouw Phil Hogan weet dat de enquête niet representatief is. Toch vindt hij de conclusie terecht dat burgers vinden dat het landbouwbeleid Europees moet blijven en niet naar de lidstaten moet worden gebracht. In afwijking van Nederlandse beleidsvoorstellen, vindt bovendien een zeer ruime meerderheid van de respondenten dat de directe inkomenssteun voor boeren moet blijven. Europa gaf vorig jaar nog 62 miljard euro (40% van het budget) aan landbouw en daarvan ging 42 miljard euro naar marktgerelateerde uitgaven en directe inkomenssteun. In een reflectienota over de toekomst van de Europese financiën lanceerde de Europese Commissie onlangs het idee om het landbouwbudget te verminderen en een deel van die uitgaven te laten cofinancieren door de lidstaten.
VILT - Vlaams infocentrum land- en tuinbouw - Enorm veel respons op publieksenquête EU-landbouwbeleid - VILT
Reageer
  • Deel
Druk af