Op woensdag 9 juni stemde het Europees Parlement in Straatsburg over de bescherming en verbetering van de biodiversiteit en het formaliseren van natuurdoelstellingen in wetgeving.

Het Parlement wil de doelstelling van de Green Deal en Farm to Fork strategie in de wet verankeren. Het biologisch areaal moet worden uitgebreid tot 25%, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet worden gehalveerd en dat van meststoffen met 20%. Ook moet 10% van de landbouwgrond aan de voedselproductie worden onttrokken om te gaan dienen als niet-productief landschapselement en moet het gebruik van glyfosaat vanaf eind komend jaar verboden worden. Voorts moeten landen hun biodiversiteit herstellen en 30% van land en zee beschermen als natuurgebied.

Een meerderheid van het Europees Parlement stemde met deze lijn van denken in. Het parlement heeft geen wetgevende macht, maar heeft met deze stemming de Europese Commissie gevraagd voorstellen te willen maken voor wetten.

Voor Nederland zal het voldoen aan de voorstellen van het Europees Parlement lastig zijn. Slechts 15% van ons land is natuur. Land uit productie halen, blijkt al een heikel onderwerp als de woningbouw daar aanspraak op maakt. Daarnaast laat ook biologische productie de oogsten dalen zodat de bijdrage aan de voedselvoorziening van onze op hoge producties gerichte delta verder daalt als die naar 25% biologisch zou moeten.
  • Deel
Druk af