Dat stelt de Europese Commissie in het op 11 oktober gepubliceerde verslag over de uitvoering van de Nitraatrichtlijn. De waterkwaliteit is fors verbeterd in vergelijking met de situatie van voor de vaststelling van de Nitraatrichtlijn in 1991. Dat komt door de inspanningen van nationale autoriteiten en boeren.

In de laatste tien jaar wordt maar weinig tot geen vooruitgang meer geboekt. Volgens de Commissie wordt in de periode 2016 tot en met 2019 de nitraatconcentratie 14,1% van het grondwater overschreden. 81% van de mariene (zoute) wateren, 31% van de kustwateren, 36% van de rivieren en 32% van de meren is eutroof (rijk aan minerale voedingstoffen).

Europese Commissie wil actie
De Europese Commissie kondigt aan actie te ondernemen om de naleving van de Nitraatrichtlijn te verbeteren. Dit betekent voor de meeste lidstaten, waaronder Nederland, dat strenger optreden op nationaal en regionaal niveau nodig is.

In veel gevallen zijn de huidige maatregelen niet voldoende om de verontreiniging te bestrijden in gebieden waar de druk vanuit de landbouw is toegenomen volgens de Commissie. Daarnaast moet op nationaal niveau beter rekening gehouden worden met de gevolgen van klimaatverandering. Naleving van de Nitraatrichtlijn is een voorwaarde voor het halen van de doelstelling van de Europese Green Deal om het verlies van nutriënten met ten minste 50% te verminderen.

nitraatconcentratie EUNitraatconcentratie grondwater. Bron: Europese Commissie

Dringend maatregelen nodig
"De uitvoering van de Nitratenrichtlijn in de afgelopen dertig jaar heeft de waterkwaliteit in de EU verbeterd, daar is geen twijfel over", schrijft Virginijus Sinkevičius, Europees Commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij in een toelichting op het rapport. "Ook zien wij de vruchten van de echte inspanningen om over te schakelen op duurzame methoden. Het tempo van de veranderingen is echter niet voldoende om schade aan de menselijke gezondheid te voorkomen en kwetsbare ecosystemen in stand te houden. In overeenstemming met de Europese Green Deal zijn er nu dringendere maatregelen nodig om een duurzame landbouw tot stand te brengen en onze kostbare watervoorraden te beschermen."

Het verslag van de Europese Commissie is hier te vinden.

In Nederland veroorzaakt de nieuwe nitraatrichtlijn van het demissionaire kabinet onrust onder akkerbouwers. Accountantskantoor Flynth berekende dat de nieuwe regel een doorsnee akkerbouwbedrijf €50.000 per jaar zal gaan kosten als die ongewijzigd wordt doorgezet. Het huidige plan is volgens land- en tuinbouworganisatie LTO onhaalbaar en onbetaalbaar; de organisatie werkt aan voorstellen voor verbetering.

In een animatie legt LTO uit wat er mis is:Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerking tussen Foodlog en Boerenbusiness.
Dit artikel afdrukken