Ursula Von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, spreekt over 8 dagen haar eerste 'State of the Union' uit, zeg maar de Troonrede van de EU. Volgens de Frankfurter Allgemeine zal Von der Leyen aanmerkelijk aangescherpte klimaatdoelen neerzetten.

De Europese Commissie streeft naar een klimaatneutraal Europa in 2050. Dat moets via een tussenstap van 40% reductie van broeikasgasuitstoot in vergelijking met 1990. Von der Leyen zou deze doelstelling op willen trekken naar 55%.

Welke concrete gevolgen het 55%-doel gaat hebben voor de lidstaten en de verschillende sectoren is - uiteraard - nog niet duidelijk. Een eerste indicatie is dat de prijs van emissierechten tot 2030 op €55 per ton uit zou kunnen komen, in plaats van de €30 waar tot nu toe mee gerekend wordt, schrijft de krant. Ook voor de Nederlandse energie- en klimaatopgave - die toch al onder vuur lag omdat biomassa niet meer als duurzaam geldt - zullen de nieuwe ambities de nodige impact hebben.

Voor de sectoren die niet onder de EU-emissiehandel vallen (Vervoer, Bouw en Landbouw), zou de CO2-uitstoot tegen 2030 met 42% moeten verminderen ten opzichte van 2005. Nu is in die sectoren een reductie van 30% voorzien.

Als Von der Leyen voor de nieuwe ambities gaat, zullen het Europarlement en de Europese Raad er over moeten besluiten. Op dit moment bekleedt Duitsland het EU-Raadsvoorzitterschap. In die hoedanigheid streeft de Duitse regering ernaar "ten minste de onderhandelingen in de Raad van Ministers voor het einde van het jaar af te ronden."
FAZ - F.A.Z. exklusiv: EU-Kommission will Klimaziel für 2030 spürbar verschärfen
Reageer
  • Deel
Druk af