De Europese pluimveevleessector wordt bedreigd door de drang van Europa om vrijhandelsakkoorden te sluiten teneinde industriële producten aan de rest van de wereld te kunnen verkopen. De akkoorden zullen een einde maken aan het nu nog door tarifaire maatregelen beschermde prijsniveau van het Europese pluimveevlees en meedogenloos aantonen dat de Europese concurrentiepositie op het gebeid van pluimveevlees internationaal onhoudbaar is. Dat zegt het LEI.

Productiekosten-vergelijking
LEI Wageningen UR onderzocht de productiekosten van pluimveevlees in verschillende landen. Daaruit blijkt dat de productiekosten in landen als Brazilië, Argentinië, Oekraíne en Thailand ondanks de tarifaire maatregelen al bijna concurrerend zijn met de EU-productiekosten. De EU weet zich echter in de huidige situatie beschermd door importheffingen en beperkte markttoegang. Als deze beschermingsmuren wegvallen, bijvoorbeeld als gevolg van een vrijhandelsakkoord zoals TTIP, dreigt de Europese markt overspoeld te worden door goedkoop geproduceerd pluimveevlees uit andere delen van de wereld, de VS voorop.

EU productiekosten fors gestegen door hogere voerprijzen
Tot nog toe weet de EU de importen van pluimveevlees te reguleren via importheffingen. Volgens het LEI is het nu al zo dat sommige landen ondanks die heffingen hun product vrijwel met een gelijke prijs zouden kunnen aanbieden. Dat komt doordat de EU productiekosten sinds 2011 fors gestegen zijn als gevolg van hogere voerprijzen. 'Ook het niet kunnen gebruiken van goedkopere transgene voedergrondstoffen en het verbod op diermeel werken kostprijsverhogend.op de Europese markt', schrijft Vilt. Voeg daar nog bij de dalende eurokoers en de prijskloof wordt steeds kleiner.

Dierwelzijn: 4,8 cent per kilo
Het LEI zette de productiekosten in 9 EU-landen op een rijtje: Nederland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Denemarken, Polen en Hongarije. In 2012 produceerde de pluimveesector 12,9 miljoen ton pluimveevlees, waarvan 76% vleeskuikens. De productiekosten varieerden van € 1,56 tot € 1,83 per kilo karkasgewicht, het gemiddelde kwam uit op € 1,73 per kilo.
De kostenniveaus werden vergeleken met die in de VS, Thailand, Brazilië, Argentinië, Rusland en Oekraïne. De productiekosten in de deze landen kwamen uit op gemiddeld 71% van de EU kosten.

Het LEI becijferde ook wat de 'extra kosten bij de productie van het vlees als gevolg van aanvullende Europese wetgeving [..] op het gebied van milieu en dierenwelzijn' zijn: 4,8 cent per kilo levend gewicht, aldus Vilt. Zelfs zonder die meerkosten moet ons continent zonder tariefmuren als kansloos worden beschouwd voor de productie van kip, volgens het LEI.

Het rapport is via deze link te lezen.

Fotocredits: 'Rotisserie Chicken', Beck
Dit artikel afdrukken