De varkensprijzen zijn laag. Deze week bereikten ze zelfs weer hun laagste punt van dit jaar. Dat komt omdat de EU zijn productie na de val de Muur en het uiteenvallen de Sovjet Unie heeft gericht op export in plaats van waardecreatie voor het eigen varken op de interne markt.
In de EU is daardoor inmiddels al jaren sprake van gespannen productieverhoudingen tussen de belangrijkste productielanden, omdat de productiecapaciteit de afgelopen 20 jaar steeds tot aan de rand van wat de markt kan absorberen, is volgetrokken door de boeren in de verschillende landen van de EU.

Franse boeren uit markt gedrukt
Op dit moment lijden de Franse varkensboeren daar het meest onder. Zij maken niet meer varkens dan het land consumeert, maar worden overstelpt met de overdekking uit andere landen en de kilo's die niet meer naar Rusland kunnen en ook elders op de wereldmarkt geen plek kunnen vinden. Dat varkensvlees is goedkoper dan het Franse en drukt daarom in dat land de boeren uit hun thuismarkt. Met name vleesverwerkers maken liever vleeswaar van niet-Franse varkens of van Franse varkens die even goedkoop zijn als het buitenlandse varkensvlees dat ze voor een prik kunnen kopen.

De boerenvoorlieden lijken hun boeren achterban niet te durven vertellen dat een deel van hen onvermijdelijk voor de bijl gaat.
Opslag in koelhuizen, rekening naar EU
Volgens de Copa-Cogeca voormannen kan het zo niet langer. Ze verlangen van de EU dat die het overschot aan varkensvlees uit de markt haalt door varkenskarkassen in koelhuizen op te slaan en de kosten daarvan te financieren. In totaal exporteerde de EU ter waarde van €5,5 miljard naar Rusland. Als dat vlees uit de markt is, zullen - zo redeneert Copa-Cogeca - de prijzen zich herstellen omdat op die manier een kunstmatig tekort wordt gecreëerd.

Copa-Cogeca vindt de half miljard die de EU voor de totale boerengemeenschap ter beschikking heeft gesteld onvoldoende. Bovendien zouden er slechts 'weinig positieve elementen' in zitten. In aanvulling op die elementen stelde de EU onlangs ruim €100 miljoen ter beschikking om de export van het overschot buiten de EU op gang te brengen. Ook die middelen zijn kennelijk ontoereikend om de varkenshouderij in Europa de komende winter door te laten komen.

Onvoldoende exportkansen naar China
Uit die opstelling blijkt een opmerkelijk inschatting van Copa-Cogeca. Op korte termijn biedt China grote kansen om varkensvlees vanuit de EU 'op te ruimen'. Hoewel onder meer de Nederlandse varkensboeren daar hun hoop op stellen, ziet de Europese boerenkoepel er kennelijk niets in. Het land heeft wegens overproductie in eigen land voor binnenlandse productiebeperkingen gezorgd om een tekort en prijsherstel te bewerkstelligen. Om geleidelijk weer in evenwicht te komen, laat China momenteel buitenlands vlees toe. Klaarblijkelijk taxeert de Copa-Cogeca die afzet als onvoldoende. Dat is niet gek, gezien het feit dat de VS na het PEDv-virus zijn productie weer heeft hersteld en graag naar China wil exporteren. Het Amerikaanse varken is aanmerkelijk goedkoper dan het Europese.
De schuld daarvan schuiven ze alvast op de EU.
Ook Brazilië wil graag exporteren en heeft een nog lagere kostprijs dan de VS. Daarnaast valt te constateren dat China ook zichzelf op termijn weer zal kunnen bedruipen met eigen varkensvlees. De productie daarvan is tijdelijk even teruggeschroefd omdat de Chinese economie met groeistuipen te maken heeft.

Voor de bijl
Wie zich dit alles realiseert, vraagt zich af wanneer Copa-Cogeca het in de komende jaren in koelhuizen te verzamelen vlees wil verkopen en aan wie. Er is niet alleen nu, maar ook binnen afzienbare termijn geen rendabele markt voor. Europa maakt teveel varkens die op de wereldmarkt geen waarde hebben omdat ze te duur zijn. De boerenvoorlieden lijken dan ook hun boeren achterban niet te durven vertellen dat een deel van hen onvermijdelijk voor de bijl gaat. De schuld daarvan schuiven ze alvast op de EU.

Fotocredits: Beren tijdens Agriflanders, agriflanders
Dit artikel afdrukken