"Het is een uitdaging omdat een hele generatie melkveehouders moet leren werken met totaal nieuwe omstandigheden en prijsschommelingen. Maar het is zeker ook een kans op het gebied van groei en banen. Door zich te richten op zuivelproducten met een toegevoegde waarde heeft de zuivelsector de potentie om een economische aanjager van de EU te worden". Op basis van die woorden van Phil Hogan op een persconferentie afgelopen week in Brussel kopt Boerderij 'Zuivelsector kan economisch fundament van EU worden'.

'Onterechte zorgen'
Volgens de Eurocommissaris maken Europese melkveehouders zich onterecht zorgen over de melkprijs nu die weer daalt onder het recente recordniveau. Hij benadrukt dat het besluit om het melkquotum af te schaffen twaalf jaar geleden is genomen en niet terugkomt. Boeren die in de problemen raken omdat ze te hard zijn gegroeid (in Nederland verkeert naar verluidt 25 procent van de melkveehouders in liquiditeitsproblemen), hadden hun productie maar beter moeten plannen, zei Hogan bij een eerdere gelegenheid al eens.

Hogan blijkt juist mooie perspectieven te zien voor een Europese zuivelsector. De vraag naar zuivel in de wereld stijgt en Europa is sterk in productie en verwerking, ook al zijn boeren nog niet altijd sterke commerciële ondernemers.
Met de snel rijk wordende nieuw wereld in Azië gloort er een toekomst voor Europa als melkboer van de wereld, zo lijkt de commissaris te zeggen
Daarom zegt hij een pakket interventiemaatregelen te hebben getroffen om boeren te ondersteunen als de markt echt tegen zit.

Muziek in melk
Toen in 1984 de quotering werd ingevoerd, molken Europese boeren tegen de klippen op zonder afzetmarkten. Daardoor ontstonden boterbergen en melkplassen. Met de snel rijk wordende nieuw wereld in Azië gloort er een toekomst voor Europa als melkboer van de wereld, zo lijkt de commissaris te zeggen. Zuivel heeft geleerd zich op de markt te oriënteren. Het vangnet van de interventieprijs is zo ingesteld dat melkveehouders de marktprijs niet verknoeien, terwijl nu al 11 procent van de Europese melkproductie zonder subsidie wordt geëxporteerd. De afgelopen vijf jaar is de export met 45 procent in volume gestegen, terwijl de waarde daarvan met maar liefst 95 procent steeg. In tegenstelling tot de dramatisch slechte prijzen voor met name varkensvlees en eieren, zit er dus muziek in Europese melk.

Strijd om de ecologische ruimte
In Nederland strijden varkens- en koeienboeren om de ecologische ruimte (ammoniakuitstoot en fosfaatoverschot) die beide vormen van dierhouderij vereisen. De roep om vleesproductie op de plek waar het veevoer groeit, neemt toe. Dat zou betekenen dat de vleesproductie naar Zuid-Amerika, de VS en de oost-grenzen van Europa verhuist. De EU lijkt op West-Europa als melkkoeienregio in te zetten. De Duitse site Topagrar noteert dat Europa daar geschikt voor is vanwege de hoogwaardige biotechnisch gemaakte functionele voedingsmiddelen die in de EU gevestigde bedrijven als FrieslandCampina, Danone en Lactalis van melk weten te maken.Fotocredits:Phil Hogan, still, europa.eu
Dit artikel afdrukken