De European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT) - een federatie van vakbonden - liet onderzoeken hoe 'groene banen' in de land-, tuin- en bosbouwsectoren kunnen bijdragen aan de Europese economie. Volgens voorzitter Peter Holm kan juist het platteland de Europese economie een 'boost' geven door tot wel twee miljoen nieuwe 'groene' banen te creëren. EFFAT ziet - met de juiste maatregelen - mogelijkheden om de grootste problemen van het platteland: vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe werkkrachten op te lossen en de jeugdwerkeloosheid op het platteland terug te dringen. 'In een ideaal scenario zijn deze jobs volgens EFFAT ook groen, en helpen ze de CO2-uitstoot van het platteland te beperken', schrijft Vilt.

Landbouw blijkt een energiesector
Het EFFAT-rapport is hier te lezen. Wie erin duikt, ontdekt op pagina 32 de belangrijkste banenscheppers: plattelands gas-, wind- en zonne-energie (ruim 1 miljoen banen). Landbouw blijkt door Europa te worden gezien als een energiesector. Daarnaast voorziet de EFFAT banen in met name compostering (een alternatief voor dierlijke en kunstmest), viskweek en biologische landbouw (die arbeidsintensiever is dan de gangbare en daarom in Europa verschuift van de nichemarkten in het rijke Noord-Westen naar de lagelonenlanden in het Oosten).
Dit artikel afdrukken