De gedragscode moet het voor alle relevante actoren makkelijker maken om het voedselsysteem te verduurzamen en consumenten helpen om vanzelfsprekend voor gezonde en duurzame voeding te kiezen.

De code bestrijkt alle belangrijke aspecten van duurzaamheid, waaronder de economische, sociale en milieuaspecten en moet de doelstellingen verwezenlijken van de 'Van Boer tot Bord' (Farm to Fork) strategie, de voedselaanpak van de Europese Commissie binnen de Green Deal.

De code is specifiek gericht op bedrijven die "tussen de boerderij en het bord" optreden. Denk aan voedselverwerkende bedrijven, horeca- en foodservice-exploitanten en detaillisten. De code moet leiden tot een samenwerking die de weg vrijmaakt voor meer betaalbare, gezonde en duurzame voedselopties.

Naar verwachting zal de code in juni 2021 klaar zijn voor ondertekening door belanghebbenden, waaronder retailers en horecaondernemers.

De Commissie gaf op dinsdag 26 januari het startschot voor besprekingen met belanghebbenden tijdens een virtuele bijeenkomst, die werd bijgewoond door vicevoorzitter Frans Timmermans en commissaris voor Gezondheid en voedselveiligheid Stella Kyriakides.

Commissaris Kyriakides zei dat de gedragscode een "eerste belangrijk signaal zal zijn van de levensmiddelenindustrie, de detailhandel en horecabedrijven, die samenwerken om duurzame praktijken in de voedselwaardeketen te garanderen".

Vanuit Nederland claimt de Transitiecoalitie Voedsel nadrukkelijk in gesprek te zijn met de EC over de voorgenomen code. De grote koepels van Europese retailorganisaties (voornamelijk supermarktorganisaties) zeggen graag mee te zullen werken aan de ontwikkeling van de code.

Dit artikel afdrukken