Een verslaggever van de Vlaamse agrarische nieuwssite Vilt.be maakte een kort verslag van Ciolos' uitspraken die een aantal tegenstrijdigheden ziet:

1. extensieve veehouderij draagt bij aan het behoud van biodiversiteit en de strijd tegen de klimaatverandering
2. intensieve veehouderij roept vragen rond de impact op landgebruik en waterkwaliteit
3. een aantal regio’s in Europa profiteert van de toenemende vraag naar vlees in groeilanden, terwijl de veehouderij in andere bijna niet meer kan concurreren met de import van goedkoop vlees.

Vilt.be noteert woorden uit de mond van de commissaris die suggeren dat hij stelt dat de EU een deel van zijn eigen vleesmarkt weer moet gaan beschermen in plaats van die over te laten aan de internationale vrije markt. De Europese landbouwsector heeft zich noodgedwongen meer op de wereldmarkt georiënteerd, wat niet wil zeggen dat de eigen vleesproductie uit de markt geconcurreerd mag worden. “De EU streeft naar het behoud van veehouderij in de minder competitieve regio’s, gelet op het belang van de sector voor de plattelandseconomie”, benadrukt Ciolos. “Veehouderij heeft zijn plaats in Europa, ook met het oog op voedselzekerheid, het onderhoud van de open ruimte en het beheer van natuurlijke hulpbronnen.”

Ciolos besloot met het uitspreken van een ambitie voor de Europese vleessector. “Vandaag wordt de sector te vaak aangevallen en krijgt hij niet genoeg respect. Er is niet genoeg aandacht voor de positieve economische, ecologische en sociale invloed van veehouderij en vleesproductie”, alsnog Ciolos.

Lees verder op vilt.be.

Fotocredits: Alexandre Vialle
Dit artikel afdrukken