Dat stelt Oxfam, aan de vooravond van de G-7 in Brussel waar over waar - zonder Rusland - gesproken gaat worden over de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, klimaatverandering en honger.

Juist de afwezigheid van Rusland maakt nog eens duidelijk hoe afhankelijk Europa is van fossiele brandstoffen en levering daarvan door - met name - Rusland. Europa moet daarom dringend zijn 'energiemix' herzien, stelt de ontwikkelingsorganisatie in het rapport Fit for a Food and Energy Secure World. Gebeurt er niets, dan zullen de armen in de EU straks moeten kiezen tussen 'eating' en 'heating', zegt Oxfam.

De Morgen vat de 'wake-up call' van Oxfam als volgt samen: Oxfam waarschuwt dat de prijsvolatiliteit van energie en voedsel een ernstige bedreiging is voor de EU. De Unie moet haar energienoden duurzamer opvangen en de klimaatverandering een halt toeroepen. Als dat niet gebeurt, zullen miljarden nodig zijn om in de noden te kunnen blijven voorzien. Het verbeteren van energie-efficiëntie met 40 procent tegen 2030 kan een besparing betekenen van 239 miljard euro, ofwel jaarlijks 300 euro per huishouden. Tegen 2030 zou ook 45 procent van de energiemix uit groene energie moeten bestaan. Oxfam bepleit ook een reductie van de emissie van fossiele brandstoffen met 55 procent.

Oxfam heeft daarmee een punt: juist omdat Europa weinig fossiele bronnen heeft, heeft het continent belang bij de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen.
Dit artikel afdrukken