Boeren moeten een eerlijke prijs krijgen voor hun product. Dat vinden steeds meer consumenten. Ethische overwegingen spelen een toenemende rol bij de keuze van een product. Maar prijs blijft, zeker in economisch onzekere tijden, de eerste prioriteit.

Onderzoeksbureau OIVO onderzocht voor het zevende jaar op rij hoe klanten hun producten en winkels kiezen, in de Consumer Behaviour Monitor 2008. Een opvallende ontwikkeling is dat kopers sterk kijken naar de nabijheid van een winkel en de hoeveelheid parkeerruimte en ook de versheid van een product is essentieel.

Ethische criteria
In 2008 winnen ethische criteria bij voedselaankopen aan belang. Het gaat dan om bijvoorbeeld dierenwelzijn, milieu en fair trade. Consumenten willen weten wat ze eten en dringen juist daarom aan op gecertificeerde producten.

Kopers van ‘eerlijke’ producten stellen vast dat de informatie hierover te wensen overlaat. Het is vaak niet bekend hoe ethisch een voedingsmiddel daadwerkelijk is en waar het zijn oorsprong vindt.


bron: VMT
Dit artikel afdrukken