We weten nog bar weinig van de relatie voeding en gezondheid, maar nutrigenomics - eetadvies op basis van je genen - zou al onder handbereik zijn. Nou ja, zonder te weten of er nutrigenomisch advies te geven is dat houtsnijdt is ook maar vast onderzoek gedaan of mensen het zullen accepteren - mocht het kunnen.

Met alle respect: is dit niet een ordinaire natte droom?

Voeding die aansluit bij het genetisch profiel van een consument ligt op dit moment nog erg ver van zijn bed. Dat blijkt uit het proefschrift over de acceptatie van gepersonaliseerde voeding waarop Amber Ronteltap op 15 oktober promoveerde.

Nutrigenomics is de tak van voedingswetenschap die zich richt op de wisselwerking tussen voedingsstoffen en het menselijk genoom. Met deze kennis is in de nabije toekomst dieetadvies op persoonlijk vlak mogelijk. Of zelfs productontwikkeling op basis van genetische profielen.

Productacceptatie
Ronteltap onderzocht onder welke voorwaarden consumenten producten onder de vlag van nutrigenomics zullen accepteren.
Ronteltap interviewde 29 experts uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheid, media en wetenschap. Op basis van deze interviews en eerder verschenen literatuur ontwikkelde ze een aantal toekomstscenario’s die door een algemeen publiek werden beoordeeld.Vrijheid
Keuzevrijheid bleek belangrijk voor consumenten. Ze willen zelf kunnen kiezen of ze hun genetisch profiel laten registreren. Verder zouden de producten daadwerkelijk een gezondheidsvoordeel op moeten leveren en moeten ze makkelijk in te passen zijn in het dagelijkse leven. Ook vonden consumenten het belangrijk dat er wetenschappelijke consensus bestaat over het nut en de mogelijkheden van nutrigenomics.

De promovenda concludeerde dat er nog vele hindernissen te nemen zijn. Gepersonaliseerde voeding vermarkten levert nogal wat beperkingen op. En er is een duidelijke kloof tussen de wensen van de consument en de verwachting van experts over de haalbaarheid van deze wensen.


bron: VMT
Dit artikel afdrukken