Een verplichte geschiedenisles aangaande onze eetgewoontes door de jaren heen.

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de Europese samenwerking tot stand kwam. Om dat te herdenken brengt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het boekje ‘Eten in Europa’ uit met recepten uit de Europese lidstaten, en is er de tentoonstelling ‘Supermarkt Europa’ over vijftig jaar landbouw en voeding.

Het begin van de samenwerking
Met het Verdrag van Rome werd in 1957 de Europese Economische Gemeenschap (ECG) opgericht. Onderdeel van dit verdrag was een paragraaf over landbouw. Het was de Nederlandse EC-commissaris Sicco Mansholt die deze paragraaf in 1962 uitwerkte tot één landbouwbeleid voor de zes samenwerkende landen. Doel van dit beleid was dat de voedselproductie zou groeien, dat boeren een goed inkomen zouden hebben en dat consumenten voor acceptabele prijzen voedsel konden kopen.

Van lokse tot snert
Landbouw en voedsel zijn op de agenda van Europa blijven staan, maar het accent is verlegd. Tekort werd teveel en de aandacht ging naar kwaliteit. De ECG breidde uit en werd EU. Op culinair gebied hebben de lidstaten elkaar veel te bieden. In ‘Eten in Europa’ staan de lokse (pannenkoeken) uit Slowakije dan ook naast de Poolse barszcz (bietensoep) en de Nederlandse snert. En als toetje wordt de geschiedenis van de Europese samenwerking beschreven.

Interactieve supermarkt
LNV nam samen met het Vlaamse beleidsdomein voor Landbouw en Visserij het initiatief tot de tentoonstelling ‘Supermarkt Europa’. Het is een interactieve tentoonstelling in een fictieve supermarkt. Vijftig producten vertellen de evolutie van landbouw en voeding van de afgelopen vijftig jaar. Vijftig foto’s en persdocumenten bieden inzicht in het Europese landbouwbeleid. Bezoekers kunnen door hun lievelingsproduct te scannen ontdekken wat voor type consument ze zijn.


bron: VMT
Dit artikel afdrukken