Insecten blijken binnen de EU geen goedgekeurd voedingsmiddel. Wel worden ze in steeds meer landen als zodanig getolereerd. In België vindt de voedselveiligheidsautoriteit dat 'hypocriet'. Daarom hebben Belgen vanaf nu hun eigen wetgeving: insecten mogen worden verkocht en kunnen gegeten worden.

Risicoanalyse nodig
Voedingsmiddelen die vóór 1997 binnen de EU niet ' in significante hoeveelheden' geconsumeerd werden, mogen niet zomaar op de markt gebracht worden. De Europese Unie heeft een reglement voor nieuwe en innovatieve voedingsmiddelen, dat voorschrijft dat er een risicoanalyse gedaan moet worden en dat de Europese Commissie een vergunning moet afgeven.

Geen aanvragen gedaan
Insecten werden nergens in Europa voor 1997 al in grote hoeveelheden gegeten en vallen daarmee in de categorie 'novel food'. Tot op heden zijn er geen aanvragen gedaan om insecten op de markt te brengen, al worden ze in diverse landen (waaronder Nederland) inmiddels wel op de markt gebracht en gegeten. "De FAVV/AFSCA kan een dergelijke hypocriete situatie, waarbinnen de Lidstaten in principe insecten als voedingsmiddel verbieden maar ze wel tolereren, niet accepteren", zegt de woordvoerder van de Belgische voedselveiligheidsorganisatie, Jean-Paul Denuit, in Le Monde. "Wij hebben een eind willen maken aan de juridische onzekerheid voor de voedingsbedrijven die zich binnen deze sector ontwikkelen".

Registratie nu vereist
Dus mogen Belgen voortaan huiskrekels, Afrikaanse treksprinkhanen, Moriowormen, meelwormen, buffalowormen, wasmotrupsen, Amerikaanse woestijnsprinkhanen, bandkrekels en rupsen van de kleine wasmot en zijdevlinder kweken, verhandelen én eten. Er is één voorwaarde aan verbonden: "Voor het in de handel brengen van deze soorten gelden de algemene principes van de levensmiddelenwetgeving, met name onder meer de toepassing van de goede hygiënepraktijken, traceerbaarheid, meldingsplicht, etikettering en de implementatie van een autocontrolesysteem gebaseerd op de HACCP-principes", meldt het bulletin van de FAVV/AFSCA. Insectenkwekers moeten zich registreren bij het agentschap en verwerkers/distributeurs moeten toestemming aanvragen.

Overigens heeft de Europese Commissie juist vorige week een voorzet gedaan om de huidige regelgeving te herzien: 'opdat markttoegang voor nieuwe en innoverende voedingsmiddelen vergemakkelijkt wordt, met handhaving van een hoog niveau van consumentenbescherming'. De eventuele nieuwe regelgeving zal niet eerder dan in 2016 van kracht worden, en de FAVV/AFSCA heeft al toegezegd dat de Belgische praktijken zich naar de nieuwe regels zullen voegen.

Fotocredits: 'Silk worms', Mark and Andrea Busse
Dit artikel afdrukken