In opdracht van het ministerie van VWS voerde de Stuurgroep Ondervoeding een onderzoek uit naar voedingsconcepten in de Nederlandse ziekenhuizen. Uit de hoge deelnamerespons (96% van de ziekenhuizen deed mee) blijkt dat er veel aandacht is voor een goed en gezond voedingsaanbod.

Kennisdeling voor verdere verbetering
De onderzoekers vinden het positief dat meer ziekenhuizen een onbeperkt aantal eetmomenten bieden en hun menukeuze hebben vergroot. Ook bieden ziekenhuizen vaak aangepaste voeding aan speciale doelgroepen, zoals patiënten met een natriumarm dieet. Nog lang niet alle ziekenhuizen hebben flexibele eetmomenten en een aantrekkelijk voedingsaanbod. Ook moeten ziekenhuizen beter meten wat patiënten eten. Volgens het onderzoek wil 44% van de ziekenhuizen de voeding verder gaan verbeteren. De Stuurgroep raadt ze daarbij aan het voedingsaanbod aantrekkelijker maken en de kennis van voedingsassistenten binnen het ziekenhuis meer te benutten.

Het voedingsconcept van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede kwam als beste naar voren. Ook Medisch Spectrum Twente en IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan de IJssel scoren goed op dit punt. Gelderse Vallei introduceerde al in 2012 de maaltijdservice At Your Request waarbij patiënten zelf bepalen hoeveel en wat ze eten en op welk moment van de dag ze dat doen.

Voorbeelden
In Nederland kunnen ziekenhuispatiënten online hun mening geven over het eten in hun zieken- of verpleeghuis. Ben je benieuwd hoe het ziekenhuiseten er in de rest van de wereld uitziet, kijk dan eens op de website www.ahealthylifestyle.nl.
Dit artikel afdrukken