Naar aanleiding van een bericht waarin WNF-directeur Johan van der Gronden aankondigde dat zijn organisatie het weidevolgelbeheer onder boeren gaat steunen, ontstond in de markt het gerucht dat consumenten zouden kunnen gaan kiezen voor een 'weidevogelmelk'. Dat wordt inmiddels met nadruk tegengesproken.

Trouw kondigde op de voorpagina aan dat het WNF Friesland-Campina gaat ondersteunen met het opstellen van criteria voor goed weidevogelbeheer. De grootste zuivelaar van ons land vergoedt de boer voor zijn extra kosten. Bovendien doet ook Rabobank nog een duit in het zakje door de kredietkosten wat te verlagen.

Geen 'Dierenbeschermingsmodel' met onderscheiden zuivel
FrieslandCampina gaat geen aparte lijn zuivelproducten op de markt brengen die gebaseerd is op de melk van boeren die actief zijn in weidevogelbeheer. Dat laat een woordvoerder van de zuivelonderneming weten in reactie op het artikel in Trouw. Dat meldt Boerderij.

Het is geen heel grote verrassing, want in Trouw liet Van der Gronden al weten dat er geen logo van het WNF op het pak komt. Ook Rabo plakt niets bij voor zijn verlaging van in de huidige markt toch al lage rentekosten voor de boer.

Wel opmerkelijk is het feit dat FrieslandCampina afwijkt van bijvoorbeeld het Dierenbeschermingsmodel waarbij sterren alleen geplakt mogen worden op diervriendelijker vlees. In Duitsland wordt dierwelzijn anders aangepakt. Daar wordt een percentage van het vlees diervriendelijker geproduceerd, maar niet onderscheidend aangeboden. In vakjargon wordt dat het 'groene stroom'-model genoemd. Dat model gaat FrieslandCampina dus ook hanteren voor zijn milieu- en natuurpositionering.
De weidevogelmelk wordt versneden met gewone. Als consument weet je niet dat je het drinkt. Die kans is overigens voorlopig maar heel gering, want het project start met 6 boeren in Friesland.

Wordt de panda een grutto?
Welk bedrag WNF voor zijn ondersteuning van FrieslandCampina krijgt is niet bekend gemaakt.* Doorgaans wordt voor dergelijke deals een sponsorcontract van enkele tienduizenden tot een aantal honderdduizenden euro's afgesloten. Dergelijke bedragen heeft het WNF nodig om zijn nieuwe ambitie te kunnen vormgeven. Die ligt dichter bij huis dan het redden van de oude Panda die nog steeds op het pand in Zeist prijkt.
Er is vernieuwing en verfrissing van de organisatie nodig. Hoe Van der Gronden die ziet, vertelde hij Trouw: Van de Gronden denkt grote stappen te kunnen zetten in het samen optrekken met boeren. "De twee grootste spelers in de Nederlandse landbouw zijn erbij betrokken. Het is dus geen marginale verandering. FrieslandCampina is al duurzaam bezig, maar vergat de weidevogels. Wij zagen wel de panda's, maar niet de weidevogels. De grutto, de veldleeuwerik, ze passen in ons cultuurlandschap. Hoe kan ik nou in de Amazone vertellen hoe het moet, terwijl ik de balk in mijn eigen oog niet zie?"

De Nederlandse organisatie van het WNF vaart een geheel andere koers dan de Amerikaanse die verder intensivering van de landbouw bepleit om de wilde natuur te sparen. In Nederland kiest het WNF, zoals nu duidelijk wordt, voor een soort wonen en werken in en exploiteren van het aan natuurgebied grenzende cultuurlandschap. Wellicht wordt de Panda ooit vervangen door een weidevogel nu die niet op het melkpak komt.

* NB: In reactie op dit bericht maakte het WNF duidelijk dat het geen geld ontvangt voor zijn ondersteuning van dit project.

Fotocredits: Foodlog Media
Dit artikel afdrukken