De nieuwe studie is een gezamenlijke inspanning van onderzoekers van de universiteiten van Nijmegen en van Exeter en Cambridge in het Verenigd Koninkrijk. Ze namen in hun berekeningen niet alleen de milieubelasting van het gebruik van de diverse typen auto’s mee, maar ook die van de productie van de auto’s en de accu’s. Ook keken ze naar de milieueffecten van warmtepompen voor de verwarming van huizen.

Hoofdauteur is Florian Knoblauch, werkzaam bij de afdeling Environmental Science van de Radboud universiteit. Hij zegt over de resultaten (geciteerd door Eurekalert): "We hebben hier de laatste tijd veel discussie over gezien, met veel desinformatie. Dit is een definitieve studie die die mythes kan ontkrachten. We hebben de getallen voor de hele wereld nagetrokken, waarbij we een hele reeks auto's en verwarmingssystemen onder de loep hebben genomen. Zelfs in ons slechtst denkbare scenario zou er in bijna alle gevallen sprake zijn van een vermindering van de uitstoot. Dit inzicht zou zeer nuttig moeten zijn voor beleidsmakers."

De onderzoekers hebben de wereld opgedeeld in 59 sectoren. In 53 daarvan wint de elektrische auto. Zelfs waar de elektriciteit nog voor een flink deel niet groen is, is elektrisch rijden de schoonste optie. De gemiddelde uitstoot, gerekend over de hele levensduur, van elektrische auto's ligt tot 70% lager dan die van benzineauto's in landen als Zweden en Frankrijk (die het grootste deel van hun elektriciteit uit duurzame energiebronnen en kernenergie halen), maar ongeveer 30% lager in het Verenigd Koninkrijk.
Uiteindelijk zal overal elektrisch rijden de schoonste keuze zijn, omdat het opwekken van elektriciteit over de hele wereld duurzamer zal worden. Om de CO2-uitstoot naar beneden te brengen zal er minder op fossiele brandstoffen en meer op stroom gereden moeten worden, zeggen de onderzoekers.

De discussie over de duurzaamheid van elektrische auto’s heeft tot veel verwarring geleid, ook hier op Foodlog. Volgens sommige berekeningen is de productie van elektrische auto’s, in het bijzonder van de accu’s, zo vervuilend, dat een elektrische auto pas na meer dan een half miljoen gereden kilometers schoner is dan een benzineauto.

Het AD publiceerde recent de resultaten van de Ecotest van de ADAC, de Duitse automobielorganisatie. Daaruit kwam dat kleine autootjes op aardgas het zuinigst zijn en sommige Toyota hybrides schoner dan Tesla’s en andere grote elektrische auto’s.
Dit artikel afdrukken