De Volkskrant bericht vandaag over de eindexamenstudenten die om hun concentratie- en leervermogen te stimuleren een pilletje ritalin nemen. Ritalin wordt voorgeschreven aan mensen met adhd en add, maar voor eindexamenstudenten is de stimulerende werking geen geheim. Ontdekten ze eerder al de energiedrankjes, nu weten ze wel ergens een pilletje te ritselen - al merken apotheken niets van een ritalin-piek in de examenperiode. Overigens experimenteren jongeren meer met ritalin als stimulerend middel in het uitgaanscircuit, zegt Dike van de Mheen van het verslavingsinstituut IVO: 2% van de jongeren tussen de 14 en 17 jaar zegt wel eens ritalin geprobeerd te hebben, waarvan 20% voor leerdoeleinden.

In de VS vroegen onderzoekers aan studenten van een topuniversiteit of het slikken van een ritalin-pilletje eigenlijk geen vorm van examenfraude is. De Washington Post schrijft over het onderzoek: '18% gaf aan tenminste 1 keer [ritalin] misbruikt te hebben om beter te studeren. 33% vond dat geen 'cheating' , 41% vond van wel en 25% wist het niet'.
Dit artikel afdrukken