In Europa verwerken levensmiddelenproducenten aspartaam in dranken, desserts, snoepgoed, zuivel en gewicht verlagende producten. Al sinds 1974 vermoeden onderzoekers dat de consumptie van producten met aspartaam een verhoogd risico op onder meer hersenbeschadiging en lever- en longkanker met zich meebrengt, schrijft Foodnavigator.

Toch concludeerde de EFSA in 2013 bij herhaling dat het gebruik van aspartaam veilig is voor alle leeftijdsgroepen.

Totdat er een onafhankelijk heronderzoek van relevant bewijsmateriaal heeft plaatsgevonden, moet de toestemming voor het gebruik van aspartaam in de EU opgeschort worden, vinden de onderzoekers
Volgens de Britse onderzoekers negeerde de Europese Voedselautoriteit de resultaten van alle 73 studies die suggereren dat aspartaam schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Daarentegen werd 84% van de studies die op het eerste gezicht geen bewijs van gezondheidsschade leveren, betrouwbaar bevonden.

De onderzoekers beoordeelden de 154 empirische studies die de EFSA tijdens de evaluatie onder de loep nam op de zogenoemde prima facie indicaties. Die vergeleken ze met de manier waarop het EFSA-panel onderzoeksresultaten als betrouwbaar of onbetrouwbaar classificeerde.

Als het panel studies die de mogelijke schadelijkheid van aspartaam aantonen op dezelfde manier had beoordeeld als de geruststellende studies, dan had de EFSA moeten concluderen dat de zoetstof onveilig is, vinden de onderzoekers.

Ze denken dat er sprake is van een belangenconflict en dat daarom de kritische studies weinig serieus werden genomen. “De vraag of commerciële belangenverstrengeling van invloed kan zijn geweest op het rapport van het panel kan nooit helemaal worden uitgesloten, omdat alle vergaderingen achter gesloten deuren plaatsvonden,” aldus Erik Millstone, hoogleraar Science Policy aan de universiteit van Sussex.

Totdat er een onafhankelijk heronderzoek van relevant bewijsmateriaal heeft plaatsgevonden, moet de toestemming voor het gebruik van aspartaam in de EU opgeschort worden, vinden de onderzoekers. Daarmee bedoelen ze dat het panel moet bestaan uit deskundigen die niet werken voor organisaties die aspartaam eerder veilig verklaarden.

Is de mening van deze onderzoekers onafhankelijk?
De EFSA verwerpt de beschuldiging dat het panel oneerlijk was bij het beoordelen van de studies en benadrukt dat de huidige niveaus veilig zijn voor menselijke consumptie. “Het advies van de EFSA is een van de meest uitgebreide risicobeoordelingen van aspartaam die ooit zijn uitgevoerd,” zegt een woordvoerder van de EFSA. Bovendien is het aan de Europese Commissie om te beslissen aspartaam al dan niet op te schorten.

Is de mening van deze onderzoekers onafhankelijk? Het eenvoudige feit is dat er fundamenteel verschillende meningen zijn over de schadelijkheid en goede kanten van aspartaam. Zulke meningen kunnen zelfs de interpretatie van meningen over de betekenis van onderzoeksresultaten kleuren, ook al noemen we het resultaat van zo'n mening 'onafhankelijke wetenschap'.

Dit artikel afdrukken