Volgens het bericht (zie onder in het tekstkader) zou de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA de principes achter de Nutri-Score in de ban doen. Een aantal media nam de inhoud over.

De Italianen en de Franse kaasindustrie keerden zich het afgelopen jaar steeds nadrukkelijker tegen de Nutri-Score. Ook Nederlandse voedingswetenschappers zijn tegen en hebben inmiddels de publieke opinie en kritische pers mee, omdat een ongezond product (bijvoorbeeld pizza) groen kan kleuren, maar een gezond oranje of zelfs rood (bijvoorbeeld olijfolie of kant-en-klaar bereide zalm). Het TV-programma Radar maakte het logo op 4 april min of meer met de grond gelijk. Staatssecretaris Van Ooijen zag zich genoodzaakt te melden dat het logo nog niet is afgeschreven. In Frankrijk is bijvoorbeeld de kritische journalist Michel Mompontet uitgesproken vóór het logo; hij doet de kritiek af als een industrielobby.

Zoals een lobbyist van Ferrero in Brussel ons ooit zei: 'Italianen weten hoe ze die moeten gebruiken en dat geldt ook voor alcohol'.
De Italiaanse industrielobby wil zoete en vette genotsproducten niet stigmatiseren. Zoals een lobbyist van Ferrero in Brussel ons ooit zei: "Italianen weten hoe ze die moeten gebruiken en dat geldt ook voor alcohol".
De Franse kaasindustrie protesteert tegen het aan de kaak stellen van vet en zout; de fabrikanten vinden dat een keuzelogo - als het er al zou moeten komen - naar de voedingswaarde van het totale product moet kijken en niet alleen naar vet, zout, suiker en vezels of de toevoeging van wat groenten en eiwit zoals het algoritme van Nutri-Score.

Foodlog vroeg de EFSA of de autoroteit vindt dat ze een streep heeft gehaald door de Nutri-Score. De voedselautoriteit uit Parma antwoordde dat niet het geval is. Het volledige antwoord is te vinden in de tekstbox hieronder.


Het antwoord van de EFSA op onze vraag of het klopt dat de EFSA Nutri-Score afwijst op basis van haar wetenschappelijke advies (omdat wij het niet in dat advies konden lezen):

Engels
Indeed what is stated in the press release is inaccurate.
EFSA was not asked to develop or select a particular nutrient profiling model for front-of-pack nutrition labelling or to advise on current profiling models already in use for different purposes.
EFSA was asked (by the European Commission) to provide scientific advice on the nutrients and non-nutrient food components of public health importance for Europeans, food groups with important roles in European diets, and scientific criteria to guide the choice of nutrients for nutrient profiling.
You can see more in our detailed Q&A on the work (what it looked at and what it didn’t).

Nederlands
Wat in het persbericht wordt gezegd, is inderdaad onjuist.
De EFSA is niet gevraagd een bepaald voedingsprofielenmodel voor de voedingswaarde-etikettering op de voorkant van verpakkingen te ontwikkelen of te selecteren of advies te geven over de huidige profileringmodellen die al voor verschillende doeleinden worden gebruikt.
De EFSA is (door de Europese Commissie) gevraagd wetenschappelijk advies uit te brengen over de nutriënten en niet-nutriëntenbestanddelen van voedingsmiddelen die van belang zijn voor de volksgezondheid in Europa, de voedingsgroepen die een belangrijke rol spelen in de Europese voeding, en de wetenschappelijke criteria die als leidraad kunnen dienen bij de keuze van nutriënten voor voedingsprofielen.
U kunt meer lezen in onze gedetailleerde vraag-en-antwoordrubriek over het werk dat we deden (waar werd naar gekeken en waar niet).

De EFSA formuleerde een wetenschappelijk advies aan de Europese Commissie met betrekking tot nutriëntenprofilering voor de ontwikkeling van een eventueel verplichte voedingsetikettering die voor alle EU-lidstaten moet gaan gelden.

De EFSA-experts bekeken de voedingsstoffen die in de meeste Europese landen in overmatig of onvoldoend worden geconsumeerd. Ze constateerden dat de inname van verzadigde vetzuren, natriumzout en toegevoegde suikers in een meerderheid van de Europese landen boven de huidige aanbevelingen ligt. Ze vinden dat modellen voor de profilering van nutriënten daar rekening mee moeten houden. Ook energie-inname zou kunnen worden opgenomen omdat een vermindering daarvan de volksgezondheid zal verbeteren. Het gevaar dat low-fat producten meer suikers bevatten, kan worden opgevangen met eisen ten aanzien van toegevoegde suikers.

De Nutri-Score is al jaren een onderwerp van discussie vanwege drie moeilijk op te lossen vragen
Ook pleit de EFSA-expertopinie voor het opnemen van voedingsstoffen die een indicatie zijn voor andere nutriënten die van belang zijn voor de volksgezondheid, of om een ​​beter onderscheid tussen producten binnen dezelfde voedingscategorie mogelijk te maken. Dat advies komt daarmee zelfs in de buurt van het principe waarop Nutri-Score gebaseerd is.

De Nutri-Score is al jaren een onderwerp van discussie vanwege drie moeilijk op te lossen vragen:
  • snappen consumenten de bedoeling van het logo binnen een productcategorie? (nee, zeggen bijvoorbeeld Nederlandse voedingswetenschappers; ja, zeggen de Franse voedingswetenschappers)
  • willen we een gezondheidskeuze op basis van nutriënten of voedsel? (dat niet alleen bestaat uit suiker, vet en natriumzout, de hoofdingrediënten waarop Nutri-Score producten beoordeelt)
  • houdt het voldoende rekening met de manier waarop verschillende landen eten en wat voor hen traditionele producten zijn? (Fransen eten bijvoorbeeld niet-volkoren brood, terwijl Nederlanders leren dat ze dat juist moeten laten staan; Roquefort is net als Goudse kaas een traditionele delicatesse maar wordt door de Nutri-Score slecht beoordeeld).

Die dilemma's en de strijd daarover komen tot uiting in een tekst die we eerder schreven.


Voedingsprofielen, Federalimentare: "Nieuw EFSA-advies is een Italiaanse overwinning

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid benadrukt het belang van het totale voedingspakket boven dat van afzonderlijke voedingsmiddelen. Nutriscore algoritme afgewezen

"Het nieuwe advies van de EFSA over voedingsprofielen bevestigt de juistheid van het Italiaanse standpunt over etikettering op de voorkant van verpakkingen en verwerpt het Nutriscore-algoritme". Federalimentare zegt in een nota tevreden te zijn over het feit dat de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid het voedingsprofiel van de gehele voeding, en niet dat van afzonderlijke voedingsmiddelen, als de belangrijkste factor voor een goede gezondheid heeft aangemerkt.
De Autoriteit merkte op dat "aangezien diëten uit vele voedingsmiddelen bestaan, het algemene evenwicht wordt bereikt door de bijdrage van voedingsmiddelen met verschillende voedingsprofielen".

Tot slot zij opgemerkt dat het Agentschap het gebruik van voedseletiketten niet heeft onderschreven en ook heeft verwezen naar het in 2008 gepubliceerde advies waarin het, na de voor- en nadelen van de twee benaderingen te hebben geëvalueerd, heeft benadrukt hoe het gebruik van een vaste parameter zoals 100 gram (de door Nutriscore gekozen parameter) losstaat van de feitelijke consumptie.

De Europese EFSA heeft ook de geldigheid bevestigd van de voedingsreferentiewaarden (DRV's) waarop de Nutrinform Battery-parameters zijn gebaseerd. "Als Italianen zijn wij verheugd dat onze aanpak, die gebaseerd is op duidelijke en transparante consumentenvoorlichting, ingang vindt. De door onze regering voorgestelde Nutrinform Batterij is niet gebaseerd op mysterieuze algoritmen, maar op informatie over het gehalte aan nutriënten van levensmiddelen en hun bijdrage aan de totale dagelijkse voeding op basis van de door voedingsdeskundigen voorgestelde porties. Terwijl om aan de conclusies van de EFSA te voldoen, het Nutriscore-algoritme volledig moet worden omgegooid".

"Na dit standpunt van de EFSA - zo concludeert Federalimentare - zou het misschien dienstig zijn de tot dusverre gehanteerde voedingsprofielen van levensmiddelen per 100 g (waarvan dezelfde Autoriteit destijds de "inherente wetenschappelijke beperkingen" heeft vastgesteld) achter ons te laten en te zoeken naar doeltreffender en modernere instrumenten om reclameclaims, de etikettering van levensmiddelen en het voedingsbeleid in het algemeen te reguleren. Instrumenten die echter, dankzij een steviger wetenschappelijke basis en de invoering van het concept totale voeding en portiegrootte, echt in staat zouden zijn om de voedselopvoeding van de burgers en de invoering van gezondere voedingspatronen te bevorderen".

Vertaling van het bovengenoemde bericht op de website van de Federalimentare.
Dit artikel afdrukken