Vlees levert waardevolle eiwitten, maar is ook oorzaak van ontbossing, methaanuitstoot, een hoog watergebruik en eutrofiëring. Microbieel eiwit dat door fermentatie ontstaat, zoals quorn, is verreweg de meest efficiënte vervanger en te prefereren boven nagemaakt plantaardig vlees en kweekvlees.

Dat zegt een publicatie in Nature. Als we een groot percentage van onze rundvleesconsumptie vervangen door in roestvrijstalen vaten gekweekte eiwitten, nemen de milieuvoordelen echter niet als vanzelfsprekend lineair toe.

Veranderingen in landgebruik hangen gewoonlijk niet af van het productieniveau, maar van structurele veranderingen in de landbouwproductie. Met andere woorden: we hebben minder land nodig voor de productie van eiwitten in bioreactoren, maar wat doen we vervolgens met het land dat 'vrij komt'? Als we dat voor andere milieu-onvriendelijke doelen inzetten, dan zal er nog steeds sprake zijn van ontbossing en CO2-uitstoot.

"Het voedselsysteem ligt aan de basis van een derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, met de productie van vlees van herkauwers als de grootste bron," zegt Dr Florian Humpenöder, een onderzoeker aan het Potsdam Instituut voor Klimaat Impact Onderzoek (PIK) in Duitsland, die de studie leidde. "Het goede nieuws is dat mensen niet bang hoeven te zijn dat ze in de toekomst alleen nog maar groente kunnen eten. Ze kunnen gewoon hamburgers en dergelijke blijven eten, alleen worden die anders geproduceerd."

Diverse micro-organismen kunnen microbieel eiwit maken, waaronder bacteriën, maar de belangrijkste bron op de markt is momenteel afkomstig van schimmels, met Quorn als marktleider. "Het beste vleesalternatief is minder eten," zegt Humpenöder. "Maar microbiële eiwitproducten kunnen het voor mensen gemakkelijker maken om van vlees af te stappen."
Dit artikel afdrukken