Eet minder koolhydraten. Dat is de aanbeveling van een internationale groep onderzoekers op het gebied van diabetes en voeding. Het advies van de deskundigen, onder wie zwaargewichten als Eric Westman, Richard Feinman, Arne Astrup, Lynda Frasetto en Jeff Volek, moet overheden bewegen de geldende voedingsadviezen te herzien.

Ter voorkoming en behandeling
Het advies werd gepubliceerd in het Britse tijdschrift Nutrition onder de titel ‘Dietary Carbohydrate restriction as the first approach in diabetes management’.

Wie lijdt aan diabetes type 1 of type 2 doet er goed aan het aandeel koolhydraten in zijn dagelijkse voeding aanzienlijk te verminderen. Maar het advies geldt ook om diabetes en obesitas te voorkomen. Want in het ontstaan daarvan hebben de koolhydraten in het Westerse dieet een groot aandeel.

Bewijs in 12 punten
Dat is volgens de opstellers van het rapport inmiddels wel bewezen. Ze voeren twaalf punten aan waarvan het bewijs hard dan wel overtuigend is:

1) Een hoog glucosegehalte in het bloed is het opvallendste kenmerk van diabetes. Beperking van koolhydraten in de voeding werkt het best dat peil te verlagen.

2) De belangrijkste stijging van de calorie-inname in de huidige obesitas en diabetes epidemie is bijna geheel toe te schrijven aan teveel koolhydraten.

3) Ook zonder gewichtsverlies heeft verminderde koolhydraatinname een gunstig effect.

4) Hoewel gewichtsverlies niet noodzakelijk is, is het beperken van koolhydraten de beste methode om gewicht te verliezen.

5) Een laag-koolhydraatdieet werkt minstens zo goed als elk ander soort dieet voor diabeten met type 2 (op voorwaarde dat het dieet volgehouden wordt), maar vaak beduidend beter.

6) Vervangen van koolhydraten door eiwitten is vaak gunstig.

7) De totale hoeveelheid vet en verzadigd vet hebben geen relatie met hart- en vaatziekten.

8) De hoeveelheid verzadigd vet in het bloed is beter te reguleren met de koolhydraten in de voeding dan met het vet in de voeding.

9) Micro- (maar in mindere mate ook macro-) vasculaire aandoeningen bij patiënten met diabetes type 2 zijn het best te voorspellen door controle van de glucose in het bloed (HbA1C)

10) Beperking van koolhydraten in de voeding is de beste manier (uithongeren daargelaten) om het gehalte triglyceriden te verlagen en dat van HDL-cholesterol te verhogen.

11) Patiënten met diabetes type 2 op een laag-koolhydraatdieet kunnen met minder of zelfs geen medicijnen toe. Patiënten met type 1 hoeven vaak minder insuline te gebruiken.

12) Het sterk verlagen van het glucosepeil door koolhydraatbeperking heeft geen bijeffecten, ander dan intensieve farmacologische behandeling.

De auteurs stellen dat deze twaalf punten gebaseerd zijn op gepubliceerde klinische en experimentele onderzoeken en op de ervaringen van de auteurs. Ze voldoen aan de gevestigde principes van de biochemie en de geneeskunde.

Oproep op basis van 'voldoende bewijs'
Het bewijs voldoet weliswaar niet altijd aan dat van de ‘gouden standaard’ van RCT’s (gerandomiseerde, gecontroleerde trials), maar dat geldt voor heel veel wetenschap. Bovendien zijn dat soort onderzoeken bijna niet te doen op dit terrein. Het bewijs dat vervat in de twaalf punten zou gezien kunnen worden als 'voldoende bewijs'.

Ze roepen gezondheidsinstellingen, zowel publiek als privaat, op tot het organiseren van discussies met onderzoekers van koolhydraatbeperking.
Dit artikel afdrukken