Het Koffiehuis is geen koffiehuis maar een living lab, waar mensen voorlichten, spreken, discussiëren, proberen, berekenen, onderhandelen en wat dies meer zij, over de echte prijs van consumpties in de horeca.

Zelf verwoordt Van Mancius het met haar samenwerkingspartners als volgt: "Op weg naar jouw keuken leggen ingrediënten - dus ook de grondstoffen voor je kopje koffie - allemaal een eigen, unieke reis af. Een reis die sporen achterlaat, en die zijn over het algemeen niet positief. Denk aan de uitstoot van CO₂ en het verbruik van energie, water en land, maar ook onderbetaling van werknemers en kleine boeren in de keten en misstanden zoals kinderarbeid en uitbuiting. Deze negatieve effecten worden niet meegerekend bij het bepalen van de prijs. Om daar verandering in te brengen, richtte Michel Scholte samen met Adrian de Groot Ruiz True Price en Impact Institute op. True Price is een sociale onderneming met een gelijknamige methode om de voor ons onzichtbare kosten zichtbaar te maken en zo de echte prijs te berekenen."

De echte kosten schuiven we door naar anderen, als we ze zelf niet betalen. Betalen we ze wel, dan wordt een bepaald percentage van het bedrag gebruikt om de schade te vergoeden of te compenseren. Een ander deel is bestemd om te voorkomen dat in de toekomst schade ontstaat. Dit verloopt via het True Price Remediation Platform, dat True Price aan het bouwen is. Met dit platform verbinden zij winkels en organisaties die true pricing gebruiken met ketenpartijen, ngo’s en bedrijven die de 'teruggave' verzorgen. Van Mancius: "Dan gaat het bijvoorbeeld om doelen als behoud van biodiversiteit, het planten van bomen of goed watermanagement."

Innoveren
"Het kan het zelfs zo zijn dat de verborgen kosten op den duur zo laag worden dat er geen sprake meer hoeft te zijn van een meerprijs voor een duurzamer product", aldus Van Mancius. Ze noemt het voorbeeld van stro dat overblijft na de rijstoogst. Je kunt in plaats van dat te verbranden (veel CO-uitstoot) er ook bouwplaten van maken waarbij veel minder CO₂ vrijkomt. Die kun je dan verkopen.

Het Koffiehuis begint met het aanbieden van drankjes tegen hun True Price. Later volgen eventueel kleine gerechten. Het Koffiehuis blijft na opening 2 jaar bestaan. Daarna wil Van Mancius als consultant andere bedrijven helpen ook met True Price te gaan werken. De ervaringen die zij opdoet met Het Koffiehuis worden naast door haarzelf, ook door een stagiaire van de HAS Hogeschool verzilverd. Van Mancius werkt niet alleen aan dit project: ze werkt samen met voormalig AH-conceptontwikkelaar en nu zelfstandig consultant Bart Fischer, het ministerie van LNV subsidieert. Ook Bocca Coffee, Dilmah Thee, Sligro Food Group en THIJS-drinks zijn betrokken.
Dit artikel afdrukken