De huldiging vond plaats ter gelegenheid van de officiële aftrap van de jaarlijkse open dag van agrarische bedrijven, die zich afspeelde op de geitenboerderij van de familie Stigter. Burgemeester Petra van Hartskamp van Montfoort kwam de naamloze supergeit van Gijs en Corrie Stigter in Linschoten afgelopen maandag een krans omhangen.

In de stallen van de familie Stigter loopt een aantal geiten rond die al 10 jaar oud zijn. Gijs Stigter hoeft niet tot de top van de melkproducenten te behoren, vertelt hij. Hij wil zijn geiten niet tot een maximale melkgift opjagen. Daarom kan hij ze rustig wat langer aanhouden dan gebruikelijk. Met 9 lactaties (dus 9 keer lammeren) en een gemiddelde melkgift van 1.100 liter heeft hij inmiddels meerdere 'tientonners' in huis. Eén van de dames werd uitverkoren voor de huldiging.

Is 10.000 liter melk veel voor een geit? Jeannette van de Ven, LTO vakgroep geitenhouderij, vertelt ons dat een geit gemiddeld 1.000 liter melk per jaar produceert. De meeste melkgeiten worden zo'n 5 à 6 jaar oud. Veel geiten vallen na 1 keer aflammeren uit vanwege gezondheidsproblemen. Een geit die in 10 jaar 10.000 liter melk produceert, is dan ook zeker een mijlpaal en dat mag volgens van de Ven goed gevierd worden.

Voor koeien bestaat de traditie van 'tien- en honderdtonners' al langer. Koeien die in hun leven meer dan 100.000 liter melk produceren en daarom door een burgemeester gehuldigd worden, halen regelmatig de media. Hogere hoeveelheden komen ook voor. Een jaar geleden produceerde voor het eerst in Nederland een koe zelfs meer dan 200.000 liter melk. Big Boukje 192 was bij het passeren van deze mijlpaal 18 jaar oud.
Dit artikel afdrukken