Omdat klimaatverandering koffie bergopwaarts jaagt naar hoger gelegen gebieden die nu nog ongerepte natuur zijn, zijn er uitvinders die op zoek gaan naar koffievervangers. Niet naar cichorei, surrogaatkoffie, maar naar echte koffie maar dan in een fabriek geteeld.

Koffie kan net zoals kweekvlees worden geteeld in een reactorvat. In Finland zijn ingenieurs van het Technical Research Centre of Finland (VTT) er inmiddels in geslaagd om cellen van koffieplanten in een bioreactor te kweken.

Deze nieuwe vorm van landbouw in de fabriek heeft inmiddels een naam: cellulaire landbouw. Het moet de biodiversiteitsverliezen die landbouw veroorzaakt voorkomen. Omdat het veel energie kost en voorlopig onduidelijk is of er wel voldoende duurzame energie voor de bestaande wereld is, moeten nog wel wat vraagtekens worden geplaatst bij de winst die reactorkoffie daadwerkelijk oplevert voor leefmilieu en klimaat.
  • Deel
Druk af