Vier nieuwe partijen sluiten zich aan bij de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (ViVa), het initiatief van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Rabobank en het
ministerie van Economische Zaken. Het gaat om de "belangrijke ketenpartners" Agrifirm, ForFarmers, Topigs Norsvin en Vion. Kwaliteit, duurzaamheid, transparantie, borging, rendement en maatschappelijk draagvlak zijn kernwoorden van de coalitie. "Het vitaal en toekomstbestendig maken van de Nederlandse varkenshouderij is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partijen, die actief zijn in de varkensketen. Ketenpartners zullen allemaal hun steentje moeten bijdragen aan de verdere uitrol van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij", zegt coalitievoorzitter Uri Rosenthal. "Als we samen de schouders eronder blijven zetten, kunnen we de transitie maken naar een ‘nieuwe’ Nederlandse varkenshouderij."
POV - Page Not Found
Reageer
  • Deel
Druk af