Zoals het er nu naar uit ziet, stemt de Eerste Kamer dinsdag 26 januari over controversiële onderwerpen, die niet meer behandeld zullen worden zolang er geen nieuwe regering is. De behandeling van de Stikstofwet die medio december vorig jaar door de Tweede Kamer werd aangenomen, staat voor dinsdag 23 februari op de planning. De kans is reëel dat de Eerste Kamer het onderwerp controversieel verklaart, ook al is dit hoogst zeldzaam. In de Tweede Kamer is het gebruikelijk dat diverse beleidsterreinen controversieel worden verklaard als het kabinet demissionair is geworden.

Kritieke stemverhouding
Er is zelden zoveel te doen geweest over wetgeving als over de Stikstofwet. Daarom kan de Eerste Kamer als uitzondering op de regel de behandeling van de Stikstofwet toch controversieel verklaren. Dat is niet alleen 'wishful thinking' van Agractie en Farmers Defence Force, maar ook gebaseerd op de politieke verhoudingen. Dit omdat er bepaald geen ruime meerderheid te vinden is in de Eerste Kamer voor de Stikstofwet.

De politieke verhoudingen in de Eerste Kamer zijn door de historische verkiezingswinst van het Forum voor Democratie in maart 2019 namelijk heel anders dan in de Tweede Kamer. Dat dacht demissionair minister Carola Schouten handig opgelost te hebben met de steun van 50Plus en de SGP, maar nu het kabinet gevallen is en de verkiezingen naderen, komen de stemverhoudingen opnieuw onder druk te staan.

Intern is er binnen de SGP veel kritiek geuit op de steun die de Tweede Kamerfractie uiteindelijk verleende aan de Stikstofwet. Weliswaar leverde de steun van de SGP nieuw perspectief op voor de duizenden PAS-melders, maar tegelijkertijd moest woordvoerder Roelof Bisschop lelijke graten slikken, erkende hij. De SGP in de Eerste Kamer vindt dat nu het kabinet sinds vrijdag demissionair is en dus pas op de plaats moet maken, de Stikstofwet controversieel moet worden verklaard. Dit twitterde Peter Schalk, fractievoorzitter van de SGP in de Eerste Kamer.


De aangescherpte natuurdoelstellingen zijn namelijk onhaalbaar, wordt nu ook door LTO Nederland benadrukt. Tot nu toe stelde de agrarische belangenbehartiger zich niet op als een verklaard tegenstander van de Stikstofwet. Maar nu de politieke verhoudingen zijn gewijzigd, worden andere accenten gelegd. LTO blijft teleurgesteld over de enorme impact die de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 over de PAS-wetgeving heeft gehad op de economie en de agrarische sector in het bijzonder. Zeker met het oog op de coronacrisis zou dit dossier niet zo blokkerend mogen zijn. Daarom verlangt LTO van de Eerste Kamer dat het aangescherpte stikstofreductiedoel naar 50% in 2035 wordt geschrapt. De organisatie dringt niet aan op controversieel verklaring. Dat zou immers de duizenden PAS-melders in nog grotere problemen brengen.

Raad van State en snelwegen
De spanning over het vervolg van de Stikstofwetgeving is nog verder toegenomen door een nieuwe uitspraak van de Raad van State in het stikstofdossier over vergunningverlening voor het doortrekken van de snelweg A15 door de Gelderse Poort van de Betuwe naar de Achterhoek. Hierbij is namelijk in de AERIUS-berekening over de stikstofdepositie geen rekening gehouden met de effecten verder dan 5 kilometer van de aan te leggen snelweg op de stikstofdepositie in kwetsbare natuur. Bouwend Nederland maakt zich zorgen over de reikwijdte van deze uitspraak.De Stichting Stikstofclaim vestigt de aandacht op een andere uitspraak van de Raad van State die gisteren werd gepubliceerd. In deze zaak eisen de Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten intrekking van een natuurvergunning van een varkenshouderij in Oirschot. Raad van State oordeelt dat het provinciebestuur de vergunning niet hoeft in te trekken, als met andere maatregelen verslechtering van natuur kan worden voorkomen.

Stikstofclaim vroeg advocaat Franca Damen om advies. Daaruit concludeert de stichting dat het zogenaamde 'intern salderen' een relatief eenvoudige procedure is, maar dat de overheid de vergunning ook kan intrekken. In het geval de depositie ten opzichte van het jaar waarin de vergunning is verleend, is verslechterd. Omdat provincies intussen kwetsbare natuur hebben toegevoegd, kan deze uitspraak van de Raad van State over het intrekken van natuurvergunning volgens Stikstofclaim vergaande gevolgen hebben. Daarom doet Stokstofclaim een klemmend beroep op het CDA en LTO om de verleende steun aan de Stikstofwetgeving in te trekken.

Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerking tussen Foodlog en Boerenbusiness.
Dit artikel afdrukken