Fernand Etgen schrijft de crisis toe aan het Russische embargo, de afname van de economische groei in China en de droogte deze zomer, schrijft Boerderij. Etgen legt een voorstel voor een breed pakket aan maatregelen op tafel. Volgens hem kan alleen een combinatie van nationale en Europese acties de huidige boerencrisis beteugelen.

Volgens Boerderij stelt Etgens het volgende voor:
- vervroegde uitbetaling van de toeslagrechten
- het regelen van financiering voor modernisering van de landbouw en verbetering van de energie-efficiëntie in de landbouw
- versterken van de export door fytosanitaire en veterinaire belemmeringen in Rusland, Wit-Rusland, Japan en andere landen weg te nemen
- een snel akkoord voor de verstrekking van schoolfruit en schoolmelk op onderwijsinstellingen
- een tijdelijke verhoging van de interventieprijs van zuivelproducten
- een verlenging van het 'vangnet' voor fruit, groente na 30 juni 2016 en voor zuivel na 29 februari 2016.


Daarnaast is Etgen voorstander van een 'eerlijkere verdeling en een beter inzicht in de aanvoerketen'. De Europese Commissie zou hier sneller vooruitgang moeten boeken en zorgen voor vereenvoudiging van bestaande regelgeving die de productiekosten verhoogt.

Dijksma voor vrije markt
Boerderij meldt verder dat staatssecretaris Sharon Dijksma aan Europees landbouwcommissaris Phil Hogan heeft laten weten niet te voelen voor "instrumenten die de vrije markt verstoren (zoals verhoging van de interventieprijzen)". Ierland zet juist in op verhoging van de interventieprijzen in de zuivel en een vervroegde uitbetaling van de toeslagrechten. Ook wil Ierland de geïnde superheffing inzetten om de nood in de melkveehouderij te lenigen.

Fotocredits: 'Fernand Etgen (links) en Eurocommissaris Phil Hogan', EC.Europa.eu
Dit artikel afdrukken