De media zijn niet alleen volledig digitaal en mobiel geworden, maar ook interactief. Meningen vormen zich razendsnel. De feiten worden door de meningen in het gesprek bepaald. Wie actief deelneemt, zal ontdekken dat meningen en kloppende feiten elkaar beter in balans houden door het gesprek juist op te zoeken. Niet reageren, maar ageren dus. Maar ook luisteren en verleiden met kloppende antwoorden op zorgen die mensen blijken te hebben.

Talloze cases laten zien dat bedrijven niet goed weten hoe ze moeten omgaan met interactiviteit.

Anders leren praten
Vorig jaar zette Appelsientje een campagne stop omdat een glas sinaasappelsap niet hetzelfde bleek als een stuk fruit. Unox haalde de kippenafbeeldingen van de verpakking van zijn ‘kip’ noodles, omdat de noodles vegetarisch zijn. Albert Heijn zorgde voor cabaret door groot en wettelijk toegestaan 'vrije uitloop' te vermelden op een salade met plofkip en 0,4% eigeel van eieren die werden gelegd door kippen die naar buiten mogen. Terwijl de levensmiddelenindustrie aankondigde in gesprek te gaan met de samenleving, legde op Foodlog marketeer Jan Peter van Doorn uit dat de industrie daar nog weinig van begrijpt. Onderwijl groeit het wantrouwen van consumenten in grote bedrijven en organisaties verder door. Als ze nou eens echt anders leerden praten in die interactieve wereld?

De salade van AH bestaat nog steeds, terwijl die net zo kwetsbaar is als het varkensvlees van supermarkt Dirk die door Varkens in Nood voor de rechter is gedaagd. Diezelfde dierenwelzijnsorganisatie beschuldigde varkensslachter Vion van het verdonkeremanen van een lijdensmoment tijdens de slacht. Niet dat dat zo is, maar omdat die organisatie iets wil dat consumenten misschien ook wel willen en dat dus vlees met een betere marge kan opleveren. Wie dat gesprek niet zoekt, krijgt zo'n kans niet voor elkaar en blijft zitten met een forse imagoschade.

Mag er - met al die mogelijkheden tot gesprek - eindelijk eens een tijd aanbreken waarin feiten en oordelen samen in gesprek komen om een betere wereld op te leveren?
Feiten en gevoelens
Foodlog beschreef de wereld rondom food en agri eerder in een column als knotsknettergek. We willen glyfosaat verbieden, terwijl onzeker is of en hoe kankerverwekkend dat bestrijdingsmiddel is. Wel is duidelijk dat we er heel wat liters van in het milieu laten komen, maar daar schijnt weer niemand zich echt zorgen over te maken. Ook maken we ons niet druk over het leven in de stad, dat een wel degelijk bewezen risico op kanker met zich meebrengt. De feiten zijn niet langer nieuws, de gevoelens die ze oproepen lijken bepalend. Mag er - met al die mogelijkheden tot gesprek - eindelijk eens een tijd aanbreken waarin feiten en oordelen samen in gesprek komen om een betere wereld op te leveren? Ook de VVD vindt het daar de hoogste tijd voor, maar op de politiek kun je lang wachten. Burgers en bedrijven zullen het immers door hun consumptie- en productiegedrag moeten doen.

Eerlijke marketing
Hoe ga je om met die ingewikkelde wereld waarin feit, fictie en gevoelens door elkaar lopen? De mediawereld is te vergelijken met de bacteriën in onze darmen. De communicatieruimte is enorm uitgebreid door de komst van interactieve media. Er is zoveel plaats voor zoveel stemmen dat de goede bacteriën verdrongen worden door slechte als de goede zich niet of onvoldoende laten zien en horen. Dat zorgt voor een ongezonde darmflora. Daar krijg je diarree van en misschien wel ernstiger kwalen. Wie iets te vertellen heeft dat klopt, moet zich niet verstoppen maar zich heel benaderbaar maken. Zo kan een boeiend gesprek ontstaan tussen ons als consumenten en degenen die dagelijks voor ons eten zorgen. Je zou het eerlijke marketing kunnen noemen. Of nog beter: een kans voor duurzame en gezonde democratie.

Om die kans te helpen waarmaken organiseren we dit najaar (september-november) de nieuwe editie van onze cursus Food Interaction. Schrijf je NU in.
Commentaren van eerdere deelnemers: relevant én interessant én professioneel en hier leer je elkaar inderdaad verstaan.

Wil je eerst meer weten? Mail me op uitgever@foodlog.nl.
Dit artikel afdrukken