In totaal investeerden de Nederlandse banken in 2016 en 2017 procentueel minder in fossiele energie dan in de jaren vóór het Klimaatakkoord van Parijs. In 2013-2014 ging 81% van de leningen aan de energiesector naar fossiele energiebedrijven, in 2016-2017 daalde dit percentage naar 74%. Maar van een 'omslag' is bepaald geen sprake volgens de 'Eerlijke bank- en verzekeringswijzer'. ABN Amro en ING staken zelfs minstens zoveel geld in olie-, kolen- en gasbedrijven als voorheen.

Zo zouden ze het Klimaatakkoord van Parijs "ondermijnen met het geld van hun rekeninghouders."

Volgens de wijzer presteren ABN Amro en ING het slechtst van de 8 Nederlandse grootbanken op het gebied van duurzame investeringen. In 2016 en 2017 leenden de 2 banken €11,4 miljard uit aan fossiele energiebedrijven en €2,4 miljard aan duurzame energiebedrijven. De Rabobank investeerde ongeveer evenveel in fossiele (olie, gas, maar geen kolen) als in groene (zon, wind) energiebedrijven, respectievelijk €1,4 en €1,3 miljard. Dat het ook anders kan, laten de Volksbank (ASN Bank en SNS) en Triodos zien. Die banken verstrekten alleen leningen aan niet-fossiele energiebedrijven.

De 7 grootste Nederlandse verzekeraars belegden de afgelopen 2 jaar €12,4 miljard in fossiele energiebedrijven en minder dan een tiende van dat bedrag in duurzame energiebedrijven, stelt de Eerlijke bank- en verzekeringswijzer.

'Ondermaatse kwaliteit'
"We horen de laatste tijd veel mooie verhalen over de groene voornemens van banken en verzekeraars," aldus Evert Hassink van de Eerlijke bank- en verzekeringswijzer. "Maar als zij klimaatverandering echt serieus nemen, moeten ze die verhouding snel drastisch omkeren."

Volgens ABN Amro en ING stijgt het aandeel duurzame leningen gestaag en geven de cijfers van de Eerlijke bank- en verzekeringswijzer een vertekend beeld. Bovendien werken de banken aan een eigen klimaatdoel en aan het verduurzamen van hun eigen portefeuille.

De Eerlijke Geldwijzer is een initiatief van Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection. Sinds kort werken de Nederlandse banken niet meer mee aan het initiatief, omdat "de kwaliteit ondermaats zou zijn."
Dit artikel afdrukken