Beekmans van Lekker'nei levert tot eind deze week gegarandeerd verse eieren aan PLUS onder het wat duurdere merk GIJS. Vanwege het besluit van PLUS verdwijnen zijn eieren met ingang van komende week uit de PLUS-winkels. Beekmans heeft binnenscharrelkippen en is van mening dat dat een goed systeem is. Naar Foodlog reageerde Beekmans vandaag als volgt:

Deze week leveren wij PLUS voor het laatst eieren, omdat Plus wil stoppen met scharreleieren en alleen nog maar eieren van kippen met buitenuitloop wil verkopen. Dus ook hun huismerkeieren worden van deze 'uitloop' eieren. Wij zijn hier natuurlijk niet blij mee, omdat we er een goede klant door kwijtraken. Maar ook voor de gehele pluimveesector is dit geen goede zaak, omdat de risico's steeds groter worder als er steeds meer kippen buiten lopen. Wij vinden dit blind insteken op slechts één duurzaamheidsaspect nl. welzijn, zonder oog te hebben voor andere duurzaamheidsaspecten (voor kip en mens, dioxine, overbemesting, uitloop, hygiëne). Bovendien moet de vraag gesteld worden of kippen buiten wel zoveel beter af zijn in ons Nederlands klimaat. Kippen hebben van nature een afkeer van de meestal open vlaktes naast de stallen. Ze voelen zich daar onbeschermd tegen roofvogels en vossen. De meeste kippen blijven daarom liever binnen. Afgelopen jaar zijn er verschillende bedrijven met uitloop geruimd vanwege (laag) pathogene vogelgriep. Onder het mom van dierwelzijn, wordt de bal op de stip gelegd voor de zinloze verspilling van leven en kostbare dierstapels. Bovendien heeft dit grote gevolgen voor de rest van de pluimveesector vanwege grenssluitingen voor broedeieren.

Ik had gehoopt dat retailers meer verantwoordde keuzes zouden maken en niet blind willen scoren bij de 'nietswetende' consument.


Daar sta je dus als consument van PLUS. Het lekkere verse ei verdwijnt en wordt vervangen door een stressei van een durfal buitenkip.
Een onbevestigde bron meldde dat onder het GIJS-merk binnenkort vrije uitloopeieren zullen worden geleverd. Het zijn echter dezelfde als de huismerkeieren, ingekocht bij dezelfde groothandel. Het enige verschil is de foto van 2 boeren op de verpakking. De foto krijgt u er bij het huismerk niet bij. Bij Gijs wel. En dat mag wel wat wel meer kosten. Toch?

Op de foto: vrije uitloopboer Klaas Piel, de nieuwe leverancier van het GIJS-ei, fotocredits: staphorstvanalles

De GIJS-eieren van Piel worden via o.m. de firma Van Beek ook aan Unilever geleverd. Dat bedrijf is reeds sinds 2010 voor zijn sauzen, mayonaises en dressings volledig over op vrije uitloop eieren en koopt die in op de Nederlandse markt.
Dit artikel afdrukken