Het weblog van het Agrarisch Dagblad lanceert vanmorgen een scherpe aanval op de bijdrage van Gerda Verburg en het ministerie van LNV aan de Miljoenennota. Omdat ze meehuilen met de wolven in het anti-vleesbos. Heeft de schrijver gelijk?

Ik denk het wel. De minister en haar ministerie tonen geen visie op vlees. Laten niet zien dat je beter varken kunt eten dan rund. Beter kip dan varken. En zelfs beter plofkip dan biologische. In deze reeks heeft het grootste dier steeds de meeste kilo's plant nodig om een kilo vlees te produceren. Dat is onhandig want je kunt beter direct planten eten omdat er wel erg veel landbouwgrond nodig is als we ze voornamelijk in de vorm van vlees willen eten.

Voerconversie heet het hele probleem in chique taal. Een koe loopt - gemeten in echte planten - ruim 15:1, een kip zo'n 4:1. Als we dus allemaal de koe laten staan, de gratis (!) melk in de bedrijfskantine laten en geen kaas meer eten, zitten we zo op een reductie van onhandige voerconversie van 75%.
Raar maar waar, nog beter eten dan gewone plofkip is plofkip gevoerd met genetische gemanipuleerd graan dat zo is bewerkt dat het zorgt voor een hoogst mogelijke opbrengst bij een korte teelttijd. Kort door de bocht gezegd, zet een GMO ploffer 2x zo snel vlees aan als diervriendelijke kip op basis van voer dat ook nog eens hoger rendement heeft dan conventioneel, laat staan biologisch. Er is geen speld tussen die redenering te krijgen als je tenminste redeneert, zoals de regering deed, vanuit duurzaamheidsmotieven. Nog beter is het - mijn stokpaardje - de overstap te faciliteren op genetisch gemanipuleerde insecten die een voerconversie hebben van 1,001. Over de mogelijkheden van vis- en mosselteelt zullen we niet ook nog eens beginnen.De conclusie is niet zo ingewikkeld. Biefstukbelasting helpt niet, je moet het eten van andere, kleinere dieren propageren. Daarnaast moet je respect vragen voor dieren en ervoor zorgen dat mensen zich realiseren wat ze doen als ze goedkoop vlees eten. "Minder en anders, maar beter", dat zijn de simpele woorden waarmee je een visie kunt samenvatten die niet zo moeilijk is om uit te werken. Foute redeneringen mag iedereen maken, maar de visie van de regering bestaat uit woorden waar niet eens over na is gedacht. Ze zijn zo opgepikt uit wat de kranten schrijven over actiegroepen als Wakker Dier en de Partij van de Dieren die er zorgvuldig voor zorgen dat de nuance niet in beeld komt.

Dit land heeft nog altijd een van de betere agri-universiteiten van de wereld. Wanneer gaan de bestuurders van dat land weer nadenken in plaats van nabauwen?

Overigens: Marianne Thieme eet kaas voor haar broodnodige eiwitjes en dierlijke vetten, terwijl ze het beter met kip kan doen. Ik ben er zeker van dat zij het dier zal eren, maar laat ze eens uit de kast komen. Dat zou pas impact hebben en getuigen van een serieuze bijdrage.


De tekst uit het AGD:

Het is duurzaamheid wat de klok slaat in de Miljoenennota. Het meest frustrerend is dat de regering adviseert om minder vlees te eten. Dat gebeurt mede onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Landbouw. Weg er mee!

Dit slaat toch alles: acties om minder vlees te gaan eten. Vermoedelijk een soort "biefstukbelasting" en een voorlichtingscampagne om het vlees te laten staan.

En daar is landbouwminister Verburg het mee eens. Zo geeft ze de sector een messteek in de rug. Wij zijn druk bezig onze kostprijs zo laag mogelijk te krijgen. We bevorderen met kracht het dierenwelzijn. Wyno Zwanenburg van het NVV zegt terecht dat Nederland een voorbeeld is op het gebied van milieuvriendelijk produceren. Dat zou de minister dat meer moeten uitdragen.Dat doet ze niet. Ze blijft daarmee de vage figuur, die meedeint met alle golven. Zelf heeft ze geen koers. Wat dat betreft past ze helemaal bij de LTO, die bij monde van Albert Jan Maat knort van tevredenheid over de kabinetsplannen. Hoe ver is die man afgedwaald van de werkelijkheid!

Hij vergeet dan ook maar even dat er een paar miljoen extra komt voor de handhaving van dierenwelzijnregels. Nog meer politieagenten op je erf dus. Met dank aan het ministerie van landbouw.

Snel afschaffen die hap. Met Veerman hadden we een minister die het boerenbelang begreep en uitdroeg. Met Verburg een aarzelende jaknikker. Die berokkent de sector meer schade dan voordeel. Daarom: Landbouw maar vlug onderbrengen bij Economische zaken. We nemen ook Marianne Thieme de wind uit de zeilen. Ze heeft dan een minder duidelijk doel om tegen aan te schoppen.


Dit artikel afdrukken