In een koel en kort bericht schreef Foodlog vanavond over de wet.

Nederland heeft nu een wet die alleen in werking treedt als Brussel ons opnieuw vrijstelling geeft om meer mest op het land te brengen dan de milieuregels van de EU toestaan. De uitdaging van de wet was echter de mestproductie zodanig te beperken dat er wat extra mest het land op zou mogen.

Zo krijg je dus een heel rare wet die regelt wat hij juist niet regelt.

Heel Nederland kijkt ademloos toe, snapt niets van koeien, zuivelbelangen, de milieuregels rond nitraat en fosfaat in stront en denkt daarom dat het zo hoort in de wereld van de grote mensenpolitiek.

Toch is het heel simpel. Die fosfaatrechten moesten er komen om het boeren makkelijker te maken hun bedrijven te stoppen. Ze zouden een leuk extra sommetje meekrijgen om eindelijk te verdwijnen en ruimte te maken voor ambitieuze collega's die graag door willen melken. Brussel vindt dat niet goed. Logisch, want het is staatssteun bij de herstructurering van de veehouderij in ons land en bevoordeelt de ene boer boven de andere in Europa.

Die rechten waren gebakken lucht, waar de overheid geld van wilde maken om ze door boeren te kunnen laten verkopen. Vermoedelijk zit er echter poep in de machine en gaat het hele feest niet door. Die wet is dan overbodig en kan meteen door de plee. De verantwoordelijke staatssecretaris noemde het echter een 'belangrijke stap'. Waar die stap heen leidt, vertelde hij er niet bij.

Nederland is de weg kwijt en weet niet meer waar te beginnen met een plannetje om binnen de milieugrenzen netjes melk en geld te maken van groene weiden.
Dit artikel afdrukken