Een beetje cocaïne in het water maakt palingen hyperactief en leidt zelfs tot spierbeschadiging. Dat ontdekten Italiaanse onderzoekers die 150 palingen (Anguilla anguilla) 50 dagen lang lieten zwemmen in ofwel schoon water, ofwel water met een lage concentratie (20 nanogram per liter) cocaïne. Dat is niet zo vreemd als het lijkt: onze waterzuiveringsinstallaties zijn al lang ingericht op het wegzuiveren van drugs- en medicijnresten uit het rioolwater.

De palingen die in het cocaïnewater zwommen, bleken hyperactief te zijn - ze zwommen sneller - in vergelijking met de controlegroep. De cocaïne bleek zich bovendien in hun weefsels op te hopen én tot spierweefselbeschadiging te leiden. Een periode van 3 of 10 dagen zonder cocaïne leidde niet tot herstel. Volgens de onderzoekers zou dat effect een mogelijke reden kunnen zijn dat de migratie van palingen, naar de Sargassozee om te paaien en terug, steeds minder succesvol verloopt.
Dit artikel afdrukken