De resultaten zijn gebaseerd op 358 bevolkingsonderzoeken die zijn uitgevoerd in 168 landen. Onder ‘te weinig beweging’ verstaat de WHO minder dan 150 minuten matige lichaamsbeweging of 75 minuten intensieve lichaamsbeweging per week. Eén op de 3 vrouwen en 1 op de 4 mannen wereldwijd haalt dat minimum niet.

Mensen in landen met lagere inkomens (bijvoorbeeld Oeganda en Mozambique) bewegen twee keer zo veel als mensen in landen met hogere inkomens (zoals Koeweit, de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië). De verklaring moet volgens de experts gezocht worden in de verschuiving naar sedentaire banen en hobby’s en de toename van gemotoriseerd vervoer in de rijkere landen. In de armere landen hebben mensen werk dat meer lichamelijke inspanning met zich meebrengt en verplaatsen ze zich vaker te voet of op de fiets, schrijft de BBC.

Om gezondheidsproblemen, zoals diabetes type 2, kanker en hartaandoeningen, te voorkomen is het belangrijk om voldoende te bewegen. Daarom lanceerde de WHO een actieplan om tegen 2025 het aantal mensen dat te weinig beweegt met 10% te verminderen en in 2030 met 15%. Zoals het er nu naar uitziet, zal de doelstelling van de WHO niet worden gehaald.
Dit artikel afdrukken