Caroline van der Plas stuurde ons haar persbericht. Ze vertelt daarin dat het sociale media-project @Boerburgertweet van start ging op 17 augustus 2015 met een handjevol volgers. Inmiddels telt @Boerburgertweet bijna 5.500 volgers op Twitter en ruim 9.100 op Facebook.

Iedere week laat een andere boer de volgers van het twitteraccount weten wat er in zijn leven gebeurt.

'Echte verhaal'
"Er bestaan veel misverstanden over boeren en tuinders, die flink worden aangejaagd door organisaties als Wakker Dier, Milieudefensie, Greenpeace en Partij voor de Dieren", volgens Van der Plas. "Gevolg is dat er, zeker in de stad, meer óver boeren gesproken wordt, dan
mét boeren. Met @Boerburgertweet doorbreken de boeren dat patroon en krijgen zij de kans om het echte verhaal aan de burgers te laten zien."

Mensen hebben bijvoorbeeld kalveren live geboren zien worden, biggen gecastreerd zien worden, koeien in de wei gezien, maar ook die jaarrond op stal staan, aardappelen zien oogsten, fruit zien groeien, kuikens uit een ei zien komen, akkerbouwgewassen bespoten zien worden en geiten gemolken zien worden door een melkmachine.
Alle sectoren komen aan bod, van veehouders uit de intensieve sector tot akkerbouwers, bloembollentelers en fruittelers, maar ook biologische, natuur- en streekboeren. Mensen hebben bijvoorbeeld kalveren live geboren zien worden, biggen gecastreerd zien worden, koeien in de wei gezien, maar ook die jaarrond op stal staan, aardappelen zien oogsten, fruit zien groeien, kuikens uit een ei zien komen, akkerbouwgewassen bespoten zien worden en geiten gemolken zien worden door een melkmachine.

Trots
Caroline van der Plas is trots op haar initiatief @Boerburgertweet en is blij met de de boeren en tuinders die eraan hebben deelgenomen. "Het project is dankzij hen én dankzij de volgers natuurlijk, in een jaar tijd uitgegroeid tot dé plek waar burgers op een laagdrempelige manier alles kunnen volgen wat boeren en tuinders doen, welke keuzes zij maken en waarom."

Boek
Van der Plas brengt later dit jaar een boek uit over 1 jaar @Boerburgertweet. "Een 1-jarig jubileum noemen ze ook wel een papieren jubileum, vandaar het idee voor het boek." Het boek gaat het Boer Burger Boek heten en bundelt alle verhalen en foto’s die afgelopen jaar zijn verschenen. Ze wil het boek aanbieden aan koning Willem-Alexander en koningin Máxima, die ze "echte ambassadeurs voor onze landbouw" noemt.

Vraag aan Foodloglezers: wat vonden jullie van de verhalen die je op twitter en Facebook van Van der Plas' en haar boeren voorbij zag komen? Via de links en timeline kun je ze 365 dagen + 2 terugbladeren.


Dit artikel afdrukken