Terwijl de frisdrankfabrikanten als Coca-Cola en Red Bull een charme-offensief lijken te zijn begonnen om te laten zien dat zij obesitas serieus nemen, laat een nieuw onderzoek dat één flesje Cola per dag het risico op type 2 diabetes (DM II) al vergroot. De onderzoekers benadrukken dat ze geen causale relatie hebben kunnen vaststellen. Ze ontdekten tevens dat mensen die dieet-frisdrank zonder suiker drinken een hoger risico op DM II hebben. Dat verklaren ze door het feit dat dieet-drinkers dat doen omdat ze al een verhoogd risico hadden als gevolg van een te hoge BMI.
Dit artikel afdrukken