Melkschapen- en geitenhouders zijn tegenwoordig verplicht hun schapen en geiten voor 1 augustus te vaccineren en de vaccinatie te registreren, in verband met het gevaar van Q-koorts voor de volksgezondheid. Uit een tussenstand van de NVWA blijkt dat op dit moment twee derde van de geitenhouders dat heeft gedaan.

Bedrijven die half juli nog niet gevaccineerd waren (dat waren er zo'n 150) hebben inmiddels een herinnering gekregen van de NVWA. Die maakt zich niet ongerust, want ook voorgaande jaren hebben veel geitenhouders zich pas in de laatste week van juli geregistreerd. "De verwachting is dat ook dit jaar zo goed als alle geitenhouders op 1 augustus gevaccineerd en geregistreerd zijn", citeert Boerderij.

Als de geitenhouders de vaccinaties na 1 augustus nog niet geregistreerd hebben, krijgen zij nog een week uitstel - en sowieso een proces-verbaal. Bij niet vaccinerende bedrijven zullen daarna de dierenartsen van de NVWA gaan vaccineren, 'op kosten van de geitenhouder'.
Dit artikel afdrukken